Je bent hier:

Geschiedenis

2004
Begin MEP Limburg
In Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere Nederlandse provincies, een provinciaal Model European Parliament. In 2004 stelde Guy Frints (oprichter Stichting MEP Limburg en toenmalig provinciaal coördinator) een delegatie van Limburgse scholieren samen voor deelname aan de Nationale Conferentie van het Model European Parliament in Den Haag. De leerlingen waren afkomstig van verschillende Limburgse middelbare scholen. De Limburgse deelname aan de Nationale MEP Conferentie in 2004 was een groot succes, waarmee de deelname van Limburg aan deze jaarlijkse Nationale MEP Conferentie voor de komende jaren een feit werd.
2004
2005
Officiele oprichting
Stichting MEP Limburg werd in mei 2005 officieel opgericht. Op 6, 7 en 8 juni 2006 vond de eerste Limburgse MEP Conferentie plaats, waaraan destijds negen Limburgse middelbare scholen deelnamen.
2005
2007
Groei
Sindsdien is Stichting MEP Limburg aanzienlijk gegroeid. Als onderdeel van het schooltraject organiseren de schoolcoördinatoren op alle deelnemende scholen sinds 2007 jaarlijks een MEP-schoolvoorronde, waarbij de 6 beste scholieren worden geselecteerd om deel te nemen aan de Limburgse conferentie. Hierbij zijn, net als bij de voorbereiding van de nieuwe afgevaardigden, ook vaak deelnemers van voorgaande jaren betrokken. Sinds 2007 worden naast het basistraject van MEP Limburg, dat bestaat uit de schoolvoorrondes, de Limburgse MEP Conferentie, en de doorstroom naar de jaarlijkse Nationale en Internationale Conferenties van het MEP, ook nog verscheidene extra activiteiten georganiseerd. Met deze wisselende extra activiteiten speelt Stichting MEP Limburg veelal in op de actualiteit.
2007
2011
Structuur
Stichting MEP Limburg bestond oorspronkelijk uit de Ondersteunende Werkgroep en het Bestuur. Sinds 2011 is er echter voor gekozen om deze twee organen samen te voegen tot één enkele bestuurslaag om zo de communicatie binnen de stichting te optimaliseren.
2011
2014
Uitbreiding
Gedurende 2014 is er een start gemaakt met het opzetten van het Alumni-netwerk, dat inmiddels een actief en uitgebreid netwerk betreft. Aanvullende activiteiten zoals het MEP On Tour kenden in dit jaar een eerste pilot-vorm. Beiden zijn gedurende 2015 en 2016 voortgezet en uitgebreid. Ook vond in het jaar 2016 de pilot van de ECB-reis naar Frankfurt als aanvulling op de reizen naar Straatsburg en Brussel plaats, die inmiddels sinds 3 jaar succesvol wordt aangeboden aan alumni van Stichting MEP Limburg.
2014
2017
25 jaar Verdrag van Maastricht
Het jaar 2017 heeft voor Stichting MEP Limburg in het teken van het Project 2017 gestaan. Omdat in 2017 het Verdrag van Maastricht haar 25-jarig bestaan vierde, heeft Stichting MEP Limburg verschillende activiteiten georganiseerd om deze viering ook onder de jeugd te brengen. Zo heeft er het YO!Fest, "Proef Europa, Ontdek, Beleef & Geniet" en het afsluitende Gala plaatsgevonden.
2017
2018
Uitbreiding
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van verdere uitbreiding. Zo is de jaarlijkse Limburgse MEP Conferentie verlengd van 4 naar 5 dagen, waardoor deelnemers de mogelijkheid tot meer diepgaande ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden is geboden. Ook heeft de Stichting haar bereik uit mogen breiden naar 3 Vlaamse en 13 Nederlands-Limburgse scholen.
2018
2021
Bereik
In 2021 hebben we als Stichting MEP Limburg een duidelijke koers uitgezet om meer jongeren te bereiken en actief te betrekken bij onze stichting. We begrijpen dat de toekomst van onze samenleving in de handen van de jeugd ligt, en daarom hebben we ons gefocust op het vergroten van ons bereik. Een van de belangrijkste stappen die we dit jaar hebben genomen, is de lancering van "MEP On Tour VMBO." Met dit nieuwe project richten we ons specifiek op vmbo-klassen, omdat we ervan overtuigd zijn dat politieke betrokkenheid en bewustzijn van maatschappelijke vraagstukken voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
2021
Toekomst
In de toekomst hoopt het bestuur van Stichting MEP Limburg het succes van de afgelopen jaren voort te kunnen zetten. Mede door het streven om de kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen het bestuur, steeds aan een volgende generatie door te geven, probeert het bestuur ervoor te zorgen dat MEP Limburg een stabiele toekomst tegemoet gaat waarbij er steeds weer een nieuwe groep enthousiaste jongeren klaar zal staan om het stokje over te nemen.