Je bent hier:

Alumni-activiteiten

Na de Limburgse Conferentie is je carrière bij MEP Limburg nog lang niet afgelopen. Sommigen krijgen de kans om deel te nemen aan de (inter)nationale conferentie en anderen bezoeken Straatsburg, Brussel en/of Frankfurt onder de vlag van de stichting. Sinds de tweede lustrumviering, gehouden op zaterdag 11 oktober 2014 in de sfeervolle zalen van Kasteel Hoensbroek, bevat het traject van MEP Limburg een nieuwe eindfase: alumni-activiteiten.

Het alumninetwerk van MEP Limburg is gebaseerd op drie pijlers, te weten: persoonlijke ontwikkeling, netwerk en bedrijfsleven & politiek. De organisatie en coördinatie van de activiteiten van het alumninetwerk is in handen van de Coördinator Alumni.

Het bestuur van Stichting MEP Limburg organiseert regelmatig workshops, lezingen en netwerkborrels voor haar achterban: de alumni van Stichting MEP Limburg. Ook worden er bezoeken gearrangeerd aan interessante bedrijven en aan de bestuurlijke centra van ons democratisch bestel, deze bezoeken mogen in dit kader absoluut niet ontbreken. Met behulp van deze activiteiten tracht Stichting MEP Limburg de Europese gedachte bij haar alumni levend en te houden.