Je bent hier:

Nationale MEP Conferentie

Elk jaar nemen meer dan duizend leerlingen deel aan de provinciale conferenties van het Model European Parliament. Van elke deelnemende school wordt één deelnemer geselecteerd om door te stromen naar de Nationale MEP Conferentie. Tijdens deze conferentie vertegenwoordigt elke provinciale delegatie een van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Voorafgaand aan de Nationale MEP Conferentie ondergaat de Limburgse delegatie een intensieve voorbereiding, inclusief inhoudelijke training en gezellige teambuildingactiviteiten om de teamband te versterken. Tijdens de nationale conferentie wordt de delegatie begeleid door de Provinciaal Coördinator van Stichting MEP Limburg. Omdat Stichting MEP Limburg een van de grootste provinciale MEP-organisaties is, mogen wij ook gedelegeerden insturen in de gemengde delegatie. Dit is een delegatie die bestaat uit deelnemers uit heel Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. In deze gemengde delegatie leren onze deelnemers nog meer nieuwe mensen kennen en worden er vriendschappen gesmeed voor het leven.

Tijdens de Nationale MEP Conferentie beginnen de commissievergaderingen met teambuildingactiviteiten. De commissies vergaderen gedurende de eerste drie dagen in verschillende provincies verspreid door het hele land. Tijdens deze vergaderingen werken de commissieleden hard aan het opstellen van een solide resolutie die later tijdens de conferentie ter goedkeuring aan het parlement zal worden voorgelegd.

Op de derde dag van de conferentie reizen alle deelnemers naar Den Haag voor de officiële opening van de Nationale MEP Conferentie. In de zaal van Concordia stellen de verschillende delegatieleiders hun lidstaat voor aan de rest van het parlement met een landenspeech. Daarna komen alle delegaties bijeen om de resoluties te bespreken en zich voor te bereiden op de Plenaire Vergadering. Later in de avond zal er ook nog gelobbyd worden voor de resoluties door alle commissieleden of zullen er amendementen worden opgesteld tegen de andere resoluties.

De laatste twee dagen van de conferentie staan in het teken van de Plenaire Vergadering, die plaatsvindt in de huidige zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Onder leiding van een vijfkoppig presidium proberen alle commissies het parlement ervan te overtuigen dat hun resolutie de goedkeuring waard is. De delegaties stellen kritische vragen en kunnen zelfs amendementen indienen om de resoluties zo goed mogelijk af te stemmen op de belangen van de lidstaten die ze vertegenwoordigen. Na twee dagen van gepassioneerd debat en spannende stemmingen wordt de Nationale MEP Conferentie afgesloten met de bekendmaking van de delegatie die Nederland zal vertegenwoordigen tijdens de Internationale MEP Conferentie.

Meer informatie over de Nationale MEP Conferentie kunt u vinden op www.mepnederland.nl.