Je bent hier:

MEP On Tour

Om een grote groep middelbare scholieren kennis te laten maken met de activiteiten van Stichting MEP Limburg, werd ‘MEP On Tour’ geïntroduceerd in het najaar van 2014. Deze activiteit speelt zich voornamelijk af in de klaslokalen van de aangesloten middelbare scholen, waar derdeklassers gedurende een dagvullend programma in aanraking komen met regionale politiek. Stichting MEP Limburg komt persoonlijk naar de school om politieke vraagstukken te presenteren en een politiek rollenspel te organiseren, met als doel een educatieve ervaring te bieden en de leerlingen kennis te laten maken met gemeentepolitiek.

Tijdens de reguliere MEP On Tour-dag krijgen derdejaars havo- en vwo-klassen de kans om gezamenlijk na te denken over actuele gemeentelijke vraagstukken. De leerlingen werken in groepen en bespreken vraagstukken van verschillende aard, zoals milieu, sport, leefbaarheid, economische zaken en welzijn. Tijdens deze simulatie vertegenwoordigen de leerlingen niet hun eigen mening, maar vertolken ze de belangen van diverse maatschappelijke groepen, waaronder verschillende leeftijdscategorieën, beleidsmakers en kleine detailhandelaren binnen de gemeente. Gezamenlijk moeten de leerlingen aan het einde van de dag een ‘projectplan’ presenteren aan de ‘plenaire raadsvergadering’. In dit projectplan identificeren de leerlingen concrete problemen gerelateerd aan het vraagstuk en bieden ze zo veel mogelijk oplossingen. Na een dag hard werken is het aan de ‘raad voor een dag’ om na een debat door stemming te beslissen of de verschillende projectvoorstellen worden aangenomen.

Tijdens de MEP On tour-dag krijgt een klas derdejaars vwo-leerlingen de kans om samen met een klas eveneens 3 vwo-leerlingen van een andere school na te denken over regionale problemen die werkelijk spelen. In projectgroepen spreken de leerlingen over vraagstukken van verschillende aard, zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over Milieu, Sport, Leefbaarheid, Economische zaken en Welzijn. Tijdens het rollenspel vertegenwoordigen de leerlingen niet hun eigen mening, maar komen ze op voor een bepaalde maatschappelijke groep. De belangen van zowel ouderen en 50+’ers, beleidsmakers, studenten en scholieren als kleine detailhandelaren worden behartigt. Samen zullen de leerlingen tot consensus moeten komen om aan het eind van de dag een projectplan presenteren aan de plenaire raadsvergadering.

Gedurende deze dag staat politiek centraal in de lokalen waar normaal gesproken vakken zoals Nederlands, wiskunde en aardrijkskunde worden onderwezen. Onder leiding van een oud-deelnemer van Stichting MEP Limburg krijgen de leerlingen de kans om de politiek te verkennen, in de huid van anderen te kruipen en de belangen van anderen te behartigen.

Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren heeft Stichting MEP Limburg besloten om MEP On Tour voort te zetten. Inmiddels is MEP On Tour een jaarlijks terugkerend en vast onderdeel van de aanvullende activiteiten op alle scholen geworden.

MEP On Tour VMBO

In de zomer van 2021 heeft het bestuur van Stichting MEP Limburg unaniem besloten om een verkenning te starten voor de uitrol van MEP On Tour voor vmbo-leerlingen. Wij zijn van mening dat politiek van groot belang is in het leven van iedereen. Vooral gemeentepolitiek blijkt voor veel jongeren een onbekend terrein te zijn, terwijl binnen de gemeente cruciale beslissingen worden genomen die van invloed zijn op het leven en de leefomgeving van deze jongeren. Ons doel is dan ook om zo veel mogelijk leerlingen bewust te maken van deze bestuurslaag, en dit geldt niet alleen voor havo/vwo-leerlingen, maar ook voor leerlingen op alle onderwijsniveaus.

Bij deze activiteit streven we ernaar om zoveel mogelijk elementen van het reguliere MEP On Tour-programma te behouden. Alleen wanneer nodig zullen we aanpassingen doorvoeren om de werkvormen te verbeteren en deze beter te laten aansluiten bij de specifieke behoeften van de doelgroep.