Je bent hier:

Limburgse MEP Conferentie

De Limburgse MEP Conferentie is de grootste jaarlijkse activiteit van Stichting MEP Limburg. Tijdens de Limburgse MEP Conferentie buigen leerlingen van deelnemende scholen uit het voortgezet onderwijs uit Limburg en België zich binnen een modelopstelling van het Europees Parlement over verschillende problemen uit de actualiteit van de Europese politiek.

Naast de commissievoorzitters en parlementaire journalisten leveren de deelnemende scholen na een voorronde op de desbetreffende school elk een delegatie afgevaardigden die samen een EU-lidstaat zullen vertegenwoordigen. Alle afgevaardigde deelnemers zullen binnen de commissie de belangen en idealen vertegenwoordigen van hun EU-lidstaat. Deze leerlingen houden zich na een goede voorbereiding op intensieve wijze bezig met de wijze waarop de leden van het Europese Parlement de Europese problematiek behartigen op gebieden als Milieubeheer, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Monetaire Zaken, Economische Zaken en Mensenrechten.

De Limburgse MEP Conferentie is de basis voor de vele vervolgtrajecten die Stichting MEP Limburg aanbiedt. Zo zal van elke school één afgevaardigde deel mogen nemen aan de Nationale MEP Conferentie die een paar maanden na de Limburgse MEP Conferentie plaatsvindt in Den Haag.

De MEP-Conferentie, een spel of werkelijkheid?

De conferentie moet gezien worden als meer dan enkel een spel. Het is een reële kennismaking met de wijze waarop Europa wordt bestuurd. Gestoken in keurige kleding en zich bedienend van parlementaire taal, zullen de deelnemers zich volledig moeten inleven in de rol van de Europarlementariërs. Zal de resolutie aangenomen worden? Is er misschien een amendement tegen onze resolutie? Hoe zal mijn speech uitpakken? Dit zijn enkele zaken die spelen en die van groot belang zijn. Een interessante bijkomstigheid is dat er op het spel staat geselecteerd te worden voor één van de diverse vervolgtrajecten, waaronder de Nationale MEP Conferentie in Den Haag, met als volgende mogelijkheid om uitgekozen te worden om deel te nemen aan een internationale conferentie met leerlingen van alle Europese lidstaten. 

Na de enerverende en leerzame ervaring van de Limburgse MEP Conferentie, is het wel even wennen om weer gewoon als leerling naar school te gaan en zeggen veel deelnemers last te hebben van een heus ‘MEP-gap’. Ambities en de opgedane ervaring zijn echter onmisbaar en zullen een grote voorsprong en bijdrage leveren aan de verdere loopbaan van de deelnemers. De opgedane communicatieve en sociale vaardigheden komen vrijwel meteen in de klas al weer van pas.

Schooltraject

Het schooltraject vindt plaats voorafgaand aan de Limburgse MEP Conferentie. Tijdens de schoolvoorrondes worden de delegaties van de deelnemende scholen geselecteerd. Na de selectie, door de schoolcoördinator en ambassadeurs, bereiden de afgevaardigden zich voor op hun deelname aan de Limburgse MEP Conferentie. Nadat de schooldelegatie een goed beeld heeft verkregen van de te vertegenwoordigen lidstaat, verdiepen de afgevaardigden zich specifiek in hun commissievraagstuk. Hierbij inventariseert men binnen de grenzen van het commissievraagstuk welke problemen voor de te vertegenwoordigen lidstaat van belang zijn, ten opzichte van deze problemen extraheert men een helder landenstandpunt. Om goed voorbereid bij de commissievergaderingen aan te komen is het aan te raden om van tevoren al artikelen door te lezen die bij het commissievraagstuk passen en te kijken hoe jouw lidstaat op dit moment omgaat met de problemen uit het vraagstuk.

Resolutievorming

Tijdens de eerste drie dagen zullen alle gedelegeerden van verschillende scholen samenwerken om met hun commissie de verschillende problemen binnen hun vraagstuk op te stellen, dit worden ook wel de IC’s genoemd. Voor deze IC’s zullen ook oplossingen bedacht moeten worden, deze worden dan ook wel OC’s genoemd. Om deze vraagstukken op te lossen worden er af en toe zelfs nieuwe organen door de commissies opgericht. Al deze IC’s, OC’s en organen vormen samen de resolutie.

Workshops en lobbyen

Gedurende de eerste helft van de derde conferentiedag worden aan de deelnemers verschillende workshops aangeboden. De vaardigheden die de deelnemers gedurende deze workshops opdoen worden tijdens de conferentie dezelfde avond meteen in de praktijk gebracht in de vorm van het lobbyen voor de resoluties en speechen tijdens het plenaire debat. Stichting MEP Limburg biedt deze workshops als aanvulling op het reguliere programma van de conferentie aan om jongeren de kans te geven ook persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, die gedurende een studie of de opbouw van een carrière van groot belang zijn. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de educatieve functie van de conferentieweek. Tijdens het lobbyen zullen de banden gesmeden moeten worden met de andere gedelegeerden om ze voor jouw resolutie te winnen. Hiernaast kunnen er ook amendementen worden ingediend tegen verschillende punten binnen de resoluties van de andere commissies. Om deze amendementen ook echt te doen voorkomen tijdens de plenaire vergaderingen zijn er zoveel mogelijk handtekeningen nodig van instemmende mede parlementariërs.

Persconferentie

Aan het begin van de vierde conferentiedag is het de taak van iedere commissie om de eigen resolutie te presenteren gedurende een persconferentie. Het Model European Press journalistenteam onderwerpt de woordvoerders van iedere commissie aan een kritisch vragenvuur. De belangrijkste discussiepunten komen hierbij vaak al aan het licht. Deze persconferentie biedt de commissies de kans om zichzelf en hun resoluties te presenteren en verdedigen tegenover de andere deelnemers. Hiernaast stipt het de sterke en zwakke punten van iedere resolutie aan, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt en gebruikt in het plenaire debat.

Plenaire debat

In de laatste twee dagen krijgen alle commissies de kans om hun resolutie te verdedigen tegen de prangende vragen van de mede parlementariërs. Het plenaire debat wordt afgetrapt met een voorspeech voor de resolutie door een van de commissieleden. Hierna is het mogelijk dat er een speech wordt gegeven door een van de parlementariërs uit de zaal met een amendement tegen de resolutie. Hierna kan er als reactie vanuit de commissie een tegenspeech gegeven worden die dus geïmproviseerd moet worden en daarna zal het plenaire debat starten. Aan het einde hopen wij dat alle mede parlementariërs overtuigd zijn door de sterke argumenten voor de resolutie door de commissie en zal de voorzitter het debat sluiten en dient er geklapt te worden voor de aangenomen resolutie.