Je bent hier:

2022: Kerstactiviteit

Op zaterdag 17 december vond een speciale alumni-activiteit plaats in het kader van de Kerstperiode. Dit evenement bood onze alumni de gelegenheid om samen te komen tijdens de feestdagen. Het hoogtepunt van de middag was een boeiend debat met drie prominente sprekers uit de Limburgse politiek.

Om te beginnen had Jules Ortjens, fractievoorzitter namens VOLT Maastricht, de eer om het debat te openen met drie actuele onderwerpen. Deze onderwerpen behelsden de toetreding van Oekraïne tot de EU, de rol van de Engelse taal in de Nederlandse politiek, en de kwestie van een gelijke man/vrouw-verhouding op kieslijsten. Onze alumni hebben de heer Ortjens stevig aan de tand gevoeld en er ontstond een levendig debat.

Vervolgens was Marlou Jenneskens, fractievoorzitter namens D66 in de Provinciale Staten, aan de beurt. Ook zij ging in discussie met onze alumni, wat opnieuw leidde tot boeiende gesprekken en spannende stemmingen. Onze alumni hebben met mevrouw Jenneskens gedebatteerd over onderwerpen als onderwijsinstellingen die door de EU gecoördineerd zouden moeten worden, de oprichting van een Europees leger, en de vraag of het vetorecht van lidstaten zou moeten worden vervangen door een meerderheidsstelsel.

Ten slotte kregen we het genoegen om Anita Bastiaans te verwelkomen, zij is werkzaam als wethouder voor de gemeente Maastricht. Met mevrouw Bastiaans werd gedebatteerd over diverse onderwerpen, waaronder grensoverschrijdende kwesties, de vraag of Euregio’s meer bevoegdheden moeten krijgen, en of lokale overheden directe invloed moeten hebben op Europees beleid en besluitvorming. Het debat werd afgesloten met de vraag of burgemeesters al dan niet via verkiezingen gekozen moeten worden.

Het intensieve debatteren werd gevolgd door een diner voor onze alumni, waarbij de gelegenheid werd geboden om informeel verder te praten en de banden te versterken. Het evenement was een geslaagde gelegenheid voor onze alumni om zich te verdiepen in actuele politieke kwesties en om samen de feestdagen in te luiden.