Je bent hier:

Internationale MEP Conferentie

De Internationale MEP Conferentie

Na de Limburgse en Nationale MEP Conferentie, vormt de Internationale MEP Conferentie een mogelijk sluitstuk van deelname aan het MEP. Twee keer per jaar, in een telkens wisselende (hoofd)stad van een EU-lidstaat of kandidaat-lidstaat, komen de nationale delegaties van de 27 EU-lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten bij elkaar voor een simulatiezitting van het Europees Parlement. In totaal gaan 150 scholieren uit alle hoeken van Europa gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen de invloedssfeer van de Europese Unie. Niet alleen discussiëren ze in het Engels over Europese kwesties, ze maken ook letterlijk kennis met Europa. De MEP-deelnemers logeren namelijk bij gastgezinnen en proeven tijdens verschillende informele programmaonderdelen aan de cultuur van het gastland. Ook worden hechte vriendschappen gesloten met leeftijdgenoten uit andere EU-(kandidaat-)lidstaten.

Jaarlijks krijgen één of twee Limburgse afgevaardigden de kans om Limburg en Nederland te vertegenwoordigen tijdens een Internationale MEP Conferentie. Zij nemen na selectie tijdens de Nationale MEP Conferentie samen met afgevaardigden uit andere provincies zitting in de Nederlandse delegatie. Op de internationale MEP-conferentie representeert een nationale delegatie doorgaans haar eigen land. De delegatieleden worden, net als tijdens de Limburgse en Nationale MEP Conferentie, verdeeld over verschillende parlementaire commissies. Tijdens de commissievergaderingen staan de gezamenlijke Europese belangen centraal, maar worden de nationale wensen natuurlijk niet vergeten.