Je bent hier:

Comité van Aanbeveling en Raad van Advies

Raad van Advies Stichting MEP Limburg

De Raad van Advies van Stichting MEP Limburg bestaat uit de volgende personen:
Taco Wehrung
Controller aan de Universiteit van Maastricht
Raphaël Lepot

Ambassadeur Nederland in Zuid-Korea

Mathijs van Haver

Advocaat bij NautaDutilh

Comité van Aanbeveling Stichting MEP Limburg

Het Comité van Aanbeveling van Stichting MEP Limburg bestaat uit de volgende personen:
De heer G.T.T. Frints
Erevoorzitter & oprichter Stichting MEP Limburg
De heer M. Amhaouch

Voormalig lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten

Voormalig lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

De heer P.R.H.M. Van der Linden
Voormalig Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
De heer J. Lenaers
Lid Europees Parlement
De heer T.J.F.M. Bovens

Fractievoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal en voormalig gouverneur Provincie Limburg

De heer G.P.J. Koopmans

Voormalig gedeputeerde Provincie Limburg

Mevrouw J.M. Penn-te Strake

Voormalig burgemeester van Maastricht

De heer F.L.J.F. Jadoul
Honorair Consul van Luxemburg te Maastricht, tevens President Corps Consulaire in Limburg
De heer M.C.T.H. Dijkman

Executive Director bij Economic Board Utrecht, tevens lid van de Raad van Toezicht NTR

De heer R.K.M. Bonekamp

Voorzitter College van Bestuur Stichting SVO|PL

Mevrouw B. Bruggeman-Sękowska
Internationaal journaliste, auteur

Comité van Aanbeveling MEP Nederland

Het Comité van Aanbeveling van MEP Nederland bestaat uit de volgende personen:

De heer Th.C. de Graaf

Vice-President van de Raad van State

De heer J.A. Bruijn

Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

De heer M. Bosma

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
De heer B. Eickhout
Lid Europees Parlement
De heer J. Lenaers
Lid Europees Parlement
Mevrouw K. Piri

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mevrouw H.C. Rinzema

Lid Europees Parlement

Mevrouw S.H. in ‘t Veld

Lid Europees Parlement

De heer J.H.C. van Zanen

Burgemeester van Den Haag

De heer D.B. de Paepe

Hoofd Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland