• Op dit moment wordt er onderhoud uitgevoerd aan de website tot 03.01.2022

Nationale MEP Conferentie

Elk jaar nemen meer dan duizend leerlingen deel aan de provinciale conferenties van het Model European Parliament. De 150 meest getalenteerde deelnemers aan deze provinciale conferenties worden afgevaardigd naar de Nationale MEP Conferentie. Elke provinciale delegatie vertegenwoordigd tijdens deze conferentie een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Ook Limburg selecteert elk jaar tijdens de Limburgse MEP Conferentie een delegatie van twaalf excellerende deelnemers.
 

Voorafgaand aan de Nationale MEP Conferentie krijgt de Limburgse delegatie een intensieve voorbereiding en vindt er naast dit inhoudelijk deel ook een gezellige teambuilding plaats om zo de teamband te versterken. De delegatie wordt tijdens de nationale conferentie vanuit het bestuur van Stichting MEP Limburg begeleid door de provinciaal coördinator, dhr. Mathijs van Haver.


Tijdens de Nationale MEP Conferentie vinden allereerst de commissievergaderingen plaats, welke tevens starten met een teambuilding. Tien commissies vergaderen gedurende drie dagen in vijf provinciehoofdsteden. Tijdens de commissievergaderingen spannen de commissieleden zich in om een gedegen resolutie te schrijven die later tijdens de conferentie “door het parlement” geloodst moet worden.


Op dag vier van de conferentie reizen alle deelnemers af naar Den Haag voor de officiële opening van de Nationale MEP Conferentie. In de zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal stellen de verschillende delegatieleiders hun lidstaat voor aan de rest van het parlement. Aansluitend komen alle delegaties bij elkaar om de resoluties door te nemen en zich voor te bereiden op de Algemene Vergadering die een dag later van start zal gaan.

Nationaalgroepsfoto als de ander te donker is

De laatste twee dagen van de conferentie staan in het teken van de Algemene Vergadering, die plaatsvindt in de Oude Zaal en de huidige zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Onder leiding van een vijfkoppig presidium proberen alle commissies het parlement ervan te overtuigen dat hun resolutie het aannemen waard is. Delegaties zullen kritische vragen stellen en mogelijk zelfs een amendement indienen om de resolutie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de lidstaat die ze vertegenwoordigen. Na twee dagen van vurig debat en spannende stemmingen wordt de Nationale MEP Conferentie afgesloten met de bekendmaking van de delegatie voor de Internationale MEP Conferentie.


Meer informatie over de Nationale MEP Conferentie kunt u vinden op www.mepnederland.nl.