Voorrondes Sophianum Gulpen

 • Voorrondes Sophianum Gulpen

  Voorrondes Sophianum Gulpen

  De opmaat naar de MEP voorselectie is de module Europa en Debat. Deze module wordt gegeven in de periode half november- half februari. Leerlingen die zich voor deze module opgeven zijn geïnteresseerd in debatteren en merendeels  ook in een eventuele MEP- deelname. Dat bleek ook weer de afgelopen maanden.

  De MEP- delegatie van 2011 was erg actief om ervoor te zorgen dat alle 4 VWO en 4 HAVO leerlingen geïnformeerd werden over het MEP en in alle klassen werd een heldere en bezielde voorlichting gegeven. Zij  maakten daardoor zo’n 23 leerlingen enthousiast om deel te nemen aan de voorrondes. De voorrondes  op 1 en op 15 maart werden ook door hen voorbereid. De deelnemers debatteerden in groepjes en in tweetallen over politieke en controversiële stellingen, vaak in relatie tot een Europees ‘frame’.

  Deels vond er een natuurlijke selectie plaats; leerlingen die niet deelnamen aan de tweede voorronde wegens privéredenen  of omdat zij andere belangrijke zaken te doen hadden in de activiteitenweek van onze school, die  samenvalt met de MEP Limburg week.
  Na de tweede voorronde werd een nieuwe Sophianum – delegatie samengesteld. De oud- Meppers fungeerden ook bij de inhoudelijke voorbereiding als ‘buddy’. 
  Met dank aan Indy Rozenboom, Nina Serpenti, Gwen Ummels, Demy Janssen en Alberto Garcia Lozano.

  De  Sophianum MEP- Limburg delegatie 2012 vertegenwoordigt het Verenigd Koninkrijk en bestaat uit:

  Aline van Breukelen:    Commissie  economische en monetaire zaken  én delegatieleider
  Mareike Moraal:          Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.
  Hans Deckers:            Commissie industrie, onderzoek en energie.
  Douwe de Vries:          Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.
  Valan Llapjani:            Commissie buitenlandse zaken
  Laura Schröder:           Commissie regionale ontwikkeling

   

  Comments are closed.