Verslag: Meeloopdag bij Tweede Kamerlid Tofik Dibi

 • Verslag: Meeloopdag bij Tweede Kamerlid Tofik Dibi

  Verslag: Meeloopdag bij Tweede Kamerlid Tofik Dibi

  Normaliter zijn de projecten van het MEP politiek neutraal. Om ook een beeld te geven van de werkzaamheden van politici, organiseert MEP Limburg zo nu en dan een meeloopdag bij een politicus. Op deze manier wordt bij een selecte groep deelnemers aan de projecten van MEP Limburg een goede indruk verschaft van het reilen en zeilen in de politiek en wellicht een nieuwe impuls gegeven aan eventuele politieke ambities.

  Op dinsdag 18 januari hebben oud-deelnemers Myrthe Peeters (Philips van Horne SG te Weert) en Bas Penders (Stella Maris College te Meerssen) mogen proeven van de Haagse politiek tijdens een meeloopdag bij Tofik Dibi, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

  Hieronder volgt een verslag:

  – door Myrthe Peeters en Bas Penders –

  Nadat de datum van de meeloopdag vast stond was het dan zover. Dinsdag 18 januari mochten wij meelopen in de Tweede Kamer met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. We werden om 11 uur verwacht, maar omdat onze trein wat eerder aankwam dan gepland, stonden we om twintig over tien voor Plein 2 in Den Haag.

  Nadat we ons hadden aangemeld als bezoekers, ontvingen we onze bezoekerspas. Zowel wij zelf als onze tassen werden uitgebreid gescand. Toen ze het veilig genoeg achtten om ons binnen te laten, werden we opgehaald door dhr. J van de Heijden . Hij vertelde ons dat de vergadering die de Kamerleden van GroenLinks op dat moment hadden uitliep en dat we daar helaas niet bij mochten zijn. De fractievergadering, die gepland stond voor 11 uur, mochten we wel bijwonen. In de tussentijd hebben we ons geamuseerd door herinneringen aan het MEP Limburg op te halen. Er was blijkbaar veel te bespreken, want we werden pas enkele minuten voor 12 opgehaald om mee te gaan naar de vergaderzaal. 

  Het was leuk om door de gangen te lopen die we slechts kennen van tv. Eenmaal in de zaal aangekomen mochten we plaatsnemen aan de zijkant zodat we goed overzicht hadden. Jolande Sap opende de vergadering met de notulen van de week ervoor. Er werd uitgebreid gesproken over de gang van zaken  binnen de partij en de Tweede Kamer. Belangrijke kwesties waren het Afghanistan-debat en de motie over het wel of niet afschaffen van het rookverbod in de kleine horecagelegenheden. Wat ons erg opviel was de informele sfeer tijdens de fractievergadering.  Als je een debat op televisie ziet, gaat het er erg formeel aan toe. De Kamerleden spreken elkaar aan met 'u' en meneer/mevrouw. Dit was tijdens de fractievergadering helemaal niet het geval. Men tutoyeerde elkaar of noemde iemand gewoon bij de voornaam. Het was erg leuk om een keer te zien hoe het er binnen een politieke partij aan toegaat.

  Na afloop van de fractievergadering gingen we lunchen in het Kamerrestaurant. Wat opviel, was dat er leden van allerlei politieke partijen zaten, maar dat die elkaar niet opzochten. Maxime Verhagen bleef aan tafel zitten bij de CDA-leden en Job Cohen bij de PVDA-leden. Ook de GroenLinks-fractie zat bij elkaar. Aan tafel werd de aanpak van het komende debat en de gebeurtenissen in de wandelgangen nog eens besproken.

  Na de lunch mochten we zien hoe Tofik Dibi zich op een debat voorbereidt. Het debat ging over integratie en begon die dag om 4 uur. Ook had de GroenLinks fractie voor ons toegang geregeld tot de publieke tribune in de Tweede Kamer, zodat we het wekelijkse vragenuurtje bij konden wonen. Zo was het voor ons mogelijk om live te zien, wat we normaal op tv zagen. Al met al was het een erg leuke en leerzame dag!

  Comments are closed.