Straatsburgreis: Dag 4 – Het pittoreske karakter van democratie

 • Straatsburgreis: Dag 4 – Het pittoreske karakter van democratie

  Straatsburgreis: Dag 4 – Het pittoreske karakter van democratie

  Fris en monter aan de ontbijttafel keken we uit naar een zowel politiek als cultureel interessante dag. Aangekomen bij het Palais de l´Europe werd  er een rode loper uitgerold. Spijtig genoeg was deze niet voor ons bestemd, daarentegen werden we wel zeer hartelijk ontvangen door de heer. Nils Muiznieks, de Commissaris van de Mensenrechten van de Raad van Europa. 

  Tijdens een geëngageerd gesprek met de zeer openhartige
  commissaris werden de uitdagingen  op het
  gebied van mensenrechten blootgelegd. Van Jacob Appelbaum tot de toename van
  geweld in    Syrië. Bovendien werden we
  geattendeerd op de gevolgen van de economische crisis ten aanzien van de
  Rechten van de Mens. Wij, als Europese burgers, moeten ons blijven realiseren
  dat de problemen die zich voordoen binnen Europa niet direct kunnen worden
  opgelost. Wij dienen echter vertrouwen te hebben in het langzaam, maar correct
  oplossen van deze kwesties, aldus de heer Nils Muizniek. 

  Het eerste gesprek was nauwelijks afgelopen of de volgende spreker stond alweer voor ons klaar. De heer de Vries was een interessante spreker, zeker omdat hij zowel op landelijk als op Europees gebied zeer ervaren is in het bedrijven van politiek. Samen  met de heer de Vries bespraken we het zeer actuele aftreden van de heer Weekers, thans voormalig Staatssecretaris van Financiën , als ook zijn expertise betreffende beide kabinetten Kok. Uiteraard zeer diverse onderwerpen waarover dan ook de nodige vragen zijn gesteld.

  Na de bespreking met de heer de Vries, vervolgden we ons
  programma met een gesprek van hele andere aard, met de diplomate Ellen Berends.
  Mevrouw Berends is ambassadeur geweest in Kongo en is momenteel werkzaam als ambassadeur
  bij de Raad van Europa en uit dien hoofde plaatsvervangend lid in het Comité
  van Ministers, het uitvoerend orgaan van de Raad van Europa. Tijdens een
  vragensessie sprak zij over de verschillen 
  en overeenkomsten tussen haar voormalige werkzaamheden in Kongo en haar
  huidige verblijf in Straatsburg. Gezien haar achtergrond als historicus kon zij
  ons daarnaast bijzonder bekwaam inzichtelijk maken waar het belang van Europese
  samenwerking ligt. Dit maakte ons bewust van de ongekende waarde die een
  verbond tussen Europese lidstaten eigenlijk heeft. Het was een hele mooie
  boodschap om ons sprekersprogramma van vandaag mee af te sluiten.

  Met het instappen van onze Straatsburgse gids begon het culturele gedeelte van de dag. Na een zeer interessante rondleiding in onze touringbus, langs Straatsburgs bezienswaardigheden bezochten we de oude, pittoreske binnenstad van Straatsburg. De uitgebalanceerde verhouding tussen culturele en politieke programmaonderdelen maakte van vandaag weer een memorabele dag. 

  • Marcel: Het meest bijzondere moment van deze dag was de ontmoeting met Nils Muiznieks, de Commissaris van de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. Dat iemand met zo een expertise zo dicht bij mensen kan blijven. Nils Muiznieks heeft mij via een zeer oprechte wijze het belang van de Rechten van de Mens laten inzien.
  • Mathijs: Voor mij was mevrouw Berendsen een van de componenten dat deze reis zo uniek maakt, spreken met een vrouw met zo´n curriculium Vitae engageerd je om later ietgs te willen betekenen voor Europa.
  • Frederieke: Ik vond de heer Nils Muiznieks een hele bijzondere spreker. Hij was heel open en oprecht verheugd met onze komst. Ik kreeg de indruk dat hij echt genoot van de functie die hij bekleedde. Hij is werkelijk zeer bekwaam in zijn vak en wist ons dan ook zeer verhelderende antwoorden te geven op de vragen die wij stelden. Ik vond het een zeer memorabel gesprek en ik zal er dan ook nog regelmatig aan terug denken.
  • Valérie: Een hoogtepunt voor mij was het gesprek met Klaas de Vries. Meneer de Vries heeft erg veel kennis en ervaring in de politiek op zowel nationaal als Europees niveau. Hij nuanceerde ons beeld van linkse en rechte partijen binnen de Nederlandse politiek. Deze partijen staan niet recht tegen over elkaar, maar werken volgens hem aan hetzelfde einddoel, zij het met andere middelen. Bovendien benadrukte hij nogmaals de waarde van de Raad van Europa. De Raad van Europa maakt het voor lidstaten mogelijk om samen te werken aan mensenrechten in heel Europa. Hoewel er nog genoeg uitdagingen zijn, is dit een prachtig initiatief.

  Door: Marcel Meeuwissen, Mathijs van Haver, Frederieke Schutgens en Valérie Andriessen. 

  Comments are closed.