Stichting MEP Limburg wenst u fijne feestdagen!

 • Stichting MEP Limburg wenst u fijne feestdagen!

  Stichting MEP Limburg wenst u fijne feestdagen!

  Het bestuur van Stichting MEP Limburg wil u langs deze weg graag onvergetelijke kerstdagen en een voorspoedig 2014 wensen!

  Wij blikken terug op een enerverend jaar vol inspirerende, vernieuwende en succesvolle activiteiten. Grote dank en waardering gaat uit naar alle partijen en personen die in 2013 hun steun hebben betuigt aan een duurzame toekomst voor de activiteiten van het MEP in Limburg, waaronder Provinciale en Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, de leden van ons Comité van Aanbeveling, Stichting Montesquieu Instituut (namens het MEP in Nederland), verschillende Limburgse politici en afdelingen van politieke jongerenorganisaties, de Limburgse onderwijssector en vele docenten, ouders en (oud)deelnemers. Met deze steun richt MEP Limburg zich weer vol enthousiasme op het uitdragen en uitvoeren van haar doelstellingen door te investeren in de maatschappelijke participatie van Limburgse jongeren. Onder het motto ‘Discover Europe, the floor is yours’ zullen wij ook in 2014 blijven investeren in de kracht van onze activiteiten en onze toekomstplannen zijn groots.

  Het bestuur hoopt het succes van het MEP in Limburg van de afgelopen jaren ook in 2014 onverminderd voort te zetten en kijkt ernaar uit u tijdens een van onze toekomstige activiteiten opnieuw te mogen begroeten.

  Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!

  Stichting MEP Limburg

  Comments are closed.