Stan Smeets namens provincie Limburg naar de Internationale Conferentie in Madrid

  • Stan Smeets namens provincie Limburg naar de Internationale Conferentie in Madrid

    Stan Smeets namens provincie Limburg naar de Internationale Conferentie in Madrid

    Van 17 november tot 24 november vond de Internationale MEP Conferentie plaats in Madrid. Een week waarop de Limburgse afgevaardigde, Stan Smeets van het Graaf Huyn College, terugkijkt met een tevreden glimlach. Stan Smeets had de eer en het genoegen deel te nemen in de Commissie Civil Liberties, Justice and Home Affairs en heeft zich een weeklang toegelegd op een vraagstuk betreffende human trafficking. Graag deelt hij dan ook zijn ervaringen met de Internationale MEP Conferentie in een uitgebreid verslag om zo een kijkje te geven in zijn week als ‘internationale Europarlementariër'. Lees Stan Smeets' verslag via onderstaande link.

    Comments are closed.