Secretaris-Generaal benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

 • Secretaris-Generaal benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Secretaris-Generaal benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau


  In 1990 werd door Secretaris-Generaal Mevrouw Mr. B.J van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament Nederland opgericht met als doel jonge mensen inzicht te geven in het proces van de Europese eenwording en bij hen het bewustzijn te wekken van een Europese identiteit. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor simulatiezittingen van het Europees Parlement.

  In de
  afgelopen jaren is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon
  goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe
  geleid dat thans in alle twaalf provincies en de regio Rotterdam conferenties
  worden gehouden. De leiding van de provinciale conferenties berust bij provinciale
  coördinatoren. Het bestuur van de Stichting Model European Parliament Nederland
  en de provinciale coördinatoren zien er op toe dat alle scholen, die betrokken
  zijn bij het simulatiespel ook in ruime mate aandacht aan dit project schenken.
  Het MEP is inmiddels uitgegroeid tot een begrip, en dat niet alleen in
  Nederland want ook álle 27 EU lidstaten en een aantal kandidaat lidstaten zijn
  inmiddels vertegenwoordigd binnen de Internationale tak van het Model European
  Parliament welke eveneens wordt aangestuurd door Secretaris-Generaal van
  Sminia-Meijerik

  Tijdens de
  Officiële Opening van de 20ste Nationale MEP Conferentie op woensdag
  24 september 2008 in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer bleek dat de
  enorme inzet van mevrouw van Sminia voor dit door haar ontwikkelde unieke
  concept ook Hare Majesteit de Koningin niet was ontgaan. Geheel onverwacht werd
  plotseling een landenspeech tijdens de opening onderbroken door Burgemeester
  van Aartsen van Den Haag, die de zaal binnen kwam en daarbij geflankeerd werd
  door familie en de pers. Met een uitgebreide speech over alle werkzaamheden en
  betrokkenheid van Secretaris-Generaal van Sminia deelde hij een ontroerde
  mevrouw van Sminia mede dat hij haar bij deze gelegenheid mocht benoemen tot
  Officier in de Orde van Oranje Nassau.


  Voorzitter Guy Frints was aanwezig bij de heugelijke gebeurtenis en heeft na afloop meteen felicitaties aan mevrouw van Sminia overgebracht namens Stichting MEP Limburg, het bestuur en de organisatie, de schoolcoördinatoren en deelnemende scholen uit Limburg. Guy Frints spreekt van een indrukwekkende gebeurtenis en een meer dan verdiende onderscheiding voor twee decennia van tomeloze inzet voor een initiatief dat we allen een warm hart toedichten. "Wanneer men zich bedenkt wat er allemaal wel niet bij komt kijken om alleen al in Limburg dit initiatief in stand te houden en hoeveel mensen daarvoor dagelijks in de weer zijn, dan is de bewondering des te groter voor deze vrouw die al jaren het gehele Europese en Nederlandse netwerk bijeen weet te houden!", aldus Voorzitter Guy Frints.

  Reactie van mevrouw van Sminia op haar Koninklijke onderscheiding:

  " Ik vind het natuurlijk prachtig dat ik een lintje heb gekregen, maar als ik een nagelschaartje had, zou ik dit lintje in allemaal kleine stukjes willen knippen om uit te delen aan alle mensen die het MEP ondersteund hebben, Daarom zie ik het ook niet als een onderscheiding voor mij, maar als een blijk van waardering voor het MEP en wat dit project teweeg heeft gebracht."

  Comments are closed.