Schoolvoorronde: Trevianum SG

 • Schoolvoorronde: Trevianum SG

  Schoolvoorronde: Trevianum SG

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 31 mei t/m 3 juni 2010. Hieraan voorafgaand vindt op alle deelnemende scholen een schooltraject plaats dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als “ervaringsdeskundigen”.

   

  Door mevrouw J. Arendsen, schoolcoördinator MEP, Trevianum SG.

   Dit jaar doet het Trevianum voor de eerste keer mee aan het MEP. We konden dus bij de promotie van het MEP helaas nog geen gebruik maken van eerder opgedane expertise en oud-MEP´ers. In samenspraak met de directie hebben wij daarom een wervingsfolder gemaakt die door de directrice van het Gymnasium persoonlijk in alle gymnasium 4 klassen is verspreid. Vervolgens hebben we de folder op de website van school laten zetten. In deze folder stond wat het MEP inhield en wat de leerlingen moesten doen om zich aan te melden voor onze schoolvoorronde. 

  In totaal hebben 22 leerlingen van gymnasium 4 zich aangemeld voor het MEP. Omdat we maar acht plaatsen (inclusief twee reserves)  binnen de delegatie te vergeven hadden en vrijwel alle leerlingen erg enthousiast waren, realiseerden we ons al snel dat de selectie nog een zware dobber zou worden. Om deze selectie zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, hebben we een selectiecommissie in het leven geroepen.

  De selectie van de delegatie van het Trevianum: ijverig debatteren voor een plaatsje! 

  Tijdens de eerste ronde op vrijdag 29 januari moesten de leerlingen kort hun motivatiebrief toelichten en kregen ze een tweetal stellingen over de EU. Als afsluiting hadden we een schiftingsvraag. Dit alles moesten de leerlingen doen voor een selectiecommissie bestaande uit de directrice van het Gymnasium, directeur van de HAVO, twee docenten Nederlands en ondergetekende. We letten niet alleen op het taalgebruik van de leerlingen, maar ook op hun inhoudelijke kennis en presentatie. Uit deze ronde kwamen drie leerlingen naar voren waarmee we sowieso verder wilden gaan.

  Op maandag 1 februari hadden we een tweede selectieronde waarin de leerlingen aan bod kwamen die er tijdens de eerste ronde niet bij waren. Hierbij hebben we hetzelfde principe als in de eerste ronde gehanteerd. Van de vier leerlingen die aan deze ronde deelnamen, hebben we er twee geselecteerd. Na deze twee ronden hadden we nog drie plaatsen over, maar ook zes mensen waar we het niet over eens konden worden. Hierop besloten we een derde en laatste ronde in het leven te roepen.

  Tijdens deze laatste ronde op dinsdag 2 februari moesten de leerlingen tegenover elkaar een stelling verdedigen. Deze stellingen hadden zij de dag van tevoren gekregen. Hierdoor kregen we ook meteen een beeld van de mensen die zich goed hadden voorbereid en dus ook bereid waren geweest om thuis voor het MEP te werken. Door deze ronde hebben we een nog beter beeld gekregen van de taalvaardigheid en stressbestendigheid van de resterende leerlingen. Met als gevolg dat we unaniem de laatste drie MEP’ers gekozen hebben.

  De volgende leerlingen zullen het Trevianum vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2010:

  • Tim Dikland (delegatieleider): Commissie Constitutionele Zaken
  • Ruud Penders: Commissie Ontwikkelingssamenwerking
  • Naudin van den Heuvel: Commissie Buitenlandse Zaken
  • Marnick Maassen: Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
  • Per Backhuis: Commissie Regionale Ontwikkeling
  • Fleur Fok: Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

   

  De voorbereiding van de delegatie in volle gang! 

  Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze conferentie in volle gang. Op maandag 8 maart vond de eerste bijeenkomst plaats. Deze stond in het teken van het verstrekken van aanvullende informatie en kennismaking. Vervolgens hebben de leerlingen op 17 maart ’s middags een debattraining gehad van een extern bureau, hetgeen een waar succes was! Bovendien is de delegatie al regelmatig bij elkaar gekomen de afgelopen tijd om zich te verdiepen in het Verenigd Koninkrijk (het te vertegenwoordigen land), in de verschillende commissievergaderingen en natuurlijk in hoe de Europese politiek in elkaar steekt.

  Tot slot was de excursie naar de Tweede Kamer met de schooldelegatie zeer geslaagd! In Den Haag werden we namelijk rondgeleid door het gebouw door een parlementariër, met wie de delegatieleden aansluitend een gesprek hadden. Ook hebben we een deel van de plenaire vergadering bijgewoond. Al met al is de delegatie van het Trevianum al aardig bekend met het fenomeen ‘politiek’ en gaan ze de Limburgse MEP Conferentie met veel vertrouwen tegemoet!

  Comments are closed.