Schoolvoorronde: Stella Maris College, Meerssen

 • Schoolvoorronde: Stella Maris College, Meerssen

  Schoolvoorronde: Stella Maris College, Meerssen

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 8 t/m 11 juni 2009. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen". 

  Schoolvoorronde: Stella Maris College
  Door mw. I. Raedts, schoolcoördinator MEP, Stella Maris College
  Tijdens de Open Dag van het Stella Maris College op 20 januari 2009 vond er, onder de bezielende leiding van drs. N. Moust en schoolcoördinator mevr. I. Raedts, een debat plaats ter selectie van de schooldelegatie. Leerlingen uit de 4e klas debatteerden in drie drukbezochte debatrondes
  over verschillende onderwerpen, die zowel politiek als schools van aard
  waren.
     
     

  Latara Schellen, die als parlementariër deelnam aan de Limburgse en Nationale MEP Conferentie 2008, fungeerde als gespreksleider. Op basis van de prestaties tijdens deze debatten zijn er een zestal leerlingen geselecteerd voor deelname aan de Limburgse MEP Conferentie.

  Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009 zullen de volgende leerlingen van het Stella Maris College deelnemen als afgevaardigde van Roemenië:

  • Sven van Mourik; commissie Buitenlandse Zaken;
  • Bas Penders; commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken;
  • Jan Spoelstra; commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid;
  • Steiner Boomsma; commissie Regionale Ontwikkeling;
  • Bo Pauw; commissie Cultuur en Onderwijs;
  • Xavier Stassen; commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

  Comments are closed.