Schoolvoorronde: Sint-Maartenscollege, Maastricht

 • Schoolvoorronde: Sint-Maartenscollege, Maastricht

  Schoolvoorronde: Sint-Maartenscollege, Maastricht

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 31 mei t/m 3 juni 2010. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen".

   

  Door Mevrouw T. Savelberg, schoolcoördinator MEP, Sint-Maartenscollege

  De oud-deelnemers die hielpen bij het organiseren van de schoolvoorronde  hadden goede ideeën omtrent de vorm waarin de voorronde moest plaatsvinden. Nadat de datum geprikt was, werd er gestart met de promotie; posters op diverse plekken in het schoolgebouw, informatie op de website, een brief aan alle +/- 160 VWO-4 leerlingen én een rondje langs de 6 VWO-4 klassen moesten duidelijk maken wat er op het spel stond: deelname aan de Limburgse MEP Conferentie 2010.

  In 2 middagen (3 klassen per middag) vond de eerste selectie plaats in de vorm van debatrondes. Aanwezigheid hierbij was verplicht. Van tevoren waren alle leerlingen ingedeeld in groepjes van 5 personen. Elk groepje kreeg een stelling voorgelegd over een actueel Europees onderwerp waarbij ze een standpunt vóór dan wel tégen in moesten nemen. Het eerste deel van de middag moesten de groepjes in de aula achtergrondinformatie zoeken over hun stelling. Toen iedereen voldoende argumenten had gevonden om het standpunt te verdedigen begonnen de debatrondes.

  Onder leiding van diverse uitstekende debatleiders en onder toeziend oog van een deskundige en kritische jury (bestaande uit oud-deelnemers) moesten de teams vóór en tégen gedurende 5 minuten met elkaar in debat. Hierbij werd gebruik gemaakt van het zogenaamde Lagerhuismodel. Alle overige leerlingen vormden een levendig publiek dat enthousiast (onder luid applaus dan wel boe-geroep) haar voorkeuren voor de diverse debaters en hun standpunten kenbaar maakte. De jury beoordeelde de kandidaten aan de hand van een uniforme puntenlijst op diverse onderdelen. Niet alleen de debatkwaliteiten maar ook de uitstraling en de inzet tijdens de voorbereiding in de vorm van teamwork, samenwerking en enthousiasme werden meegenomen in de beoordeling.

  Het bleek een hele klus te zijn maar na een lange vergadersessie selecteerde de jury 25 personen voor de tweede 2e selectieronde. Op het Sint-Maartenscollege gingen we dit jaar niet over één nacht ijs; een MEP-deelnemer word je niet zo maar! In de 2e selectieronde moesten de kandidaten zich in 5 minuten profileren, hun motivatie tot deelname toelichten en de jury duidelijk maken waarom zij geschikt zouden zijn als delegatielid. Het was duidelijk: hier stonden een aantal politici-in-spé voor ons! Het werd wederom geen gemakkelijke klus voor de jury, maar na een lange avondvergadering werd dan toch de selectie gemaakt waarmee de delegatie van het Sint-Maartenscollege tot stand kwam.

  De volgende leerlingen zullen het Sint-Maartenscollege vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2010:

  • Tim Coorens (delegatieleider): Commissie Constitutionele Zaken
  • Axel Daams: Commissie Buitenlandse Zaken
  • Leander van der Hof: Commissie Werkgelegenheid & Sociale Zaken
  • Arthur Holthaus: Commissie Ontwikkelingssamenwerking
  • Lisa Maza: Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
  • Thomas Wijnaendts van Bresandt: Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

  Sinds de selectierondes komt de delegatie elke twee weken na schooltijd bij elkaar om zich gedegen voor te bereiden op wat komen gaat. Ook hierbij komt de ervaring van de oud-deelnemers goed van pas. We zijn er trots op dat deze leerlingen zich met zo veel enthousiasme inzetten en we zijn ervan overtuigd dat ze onze school van haar beste kant laten zien tijdens de Limburgse MEP Conferentie van 31 mei t/m 3 juni!

  Comments are closed.