Schoolvoorronde: SG Sophianum, Gulpen

 • Schoolvoorronde: SG Sophianum, Gulpen

  Schoolvoorronde: SG Sophianum, Gulpen

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 8 t/m 11 juni 2009. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen". 

  Schoolvoorronde: SG Sophianum
  Door mw. J. Sobczak, schoolcoördinator MEP, SG Sophianum

  Van november tot eind februari heeft schoolcoördinatrice J. Sobczak de module Europa en Debat gegeven aan 22 leerlingen. In deze module stonden het MEP, debatteren en de Europese politiek centraal.

  Vanaf eind februari en in de maand maart hebben de oud-MEP’pers in de vijf 4 HAVO klassen en in de drie VWO klassen de voorlichtingsfilm van het MEP getoond en leerlingen geënthousiasmeerd om mee te doen aan de voorrondes.

  Preselectie vond in gesprekken plaats en uiteindelijk hebben in twee sessies 16 leerlingen een complete voorronde meegemaakt. Dit hield in: ingaan op stellingen, debatteren en zelf discussiestellingen aandragen.

  Op 22 april is de nieuwe delegatie vastgesteld door de deelnemers van de twee voorgaande jaren en de schoolcoördinatrice.  Na de meivakantie zullen deze leerlingen verder voorbereid worden op hun commissies, zal getoetst worden wat zij zelf al hebben voorbereid en uiteindelijk ‘MEP- klaargestoomd’ worden.

  Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009 zullen de volgende leerlingen
  van SG Sophianum deelnemen als afgevaardigde van Finland:

  • Jeroen Kusters; commissie Buitenlandse Zaken;
  • Jasper Hodiamont; commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken;
  • Loeki Kemmerling; commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid;
  • Bente Klein; commissie Regionale Ontwikkeling;
  • Yael Devries; commissie Cultuur en Onderwijs;
  • Benjamin Bädorf; commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

  Comments are closed.