Schoolvoorronde: Raayland College, Venray

 • Schoolvoorronde: Raayland College, Venray

  Schoolvoorronde: Raayland College, Venray

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 8 t/m 11 juni 2009. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen". 

  Schoolvoorronde: Raayland College, Venray
  Door dhr. P. Berkelmans, schoolcoördinator MEP, Raayland College
  Op woensdag 11 maart vond op het Raayland College in Venray de voorronde van het MEP plaats. Om de voorronde enig cachet te geven is gekozen voor een soort mini-MEP. In totaal namen zo’n dertig enthousiaste VWO-4 leerlingen deel aan de voorronde.

  De leerlingen werden ingedeeld in vijf EU-lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Italië én ingedeeld in vier commissies.
  Het betrof de volgende commissies en kwesties:

  • Commissie Buitenlandse Zaken; het vraagstuk van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
  • Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken I; het vraagstuk van de “brain drain” in Europa.
  • Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken II; het vraagstuk over Franse staatssteun aan noodlijdende Franse autofabrikanten.
  • Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid; het vraagstuk van het alcoholgebruik onder jongeren.

  In de ochtenduren hebben de leerlingen hun land vertegenwoordigd bij de commissievergaderingen, die werden voorgezeten door oud MEP-deelnemers.
  Het doel van de commissievergadering is om een “eensgezinde” resolutie te formuleren. In de praktijk betekende dit dat een aantal landen genoodzaakt werd om compromissen te sluiten.

  Om 12.00 uur begon de plenaire vergadering. Iedereen was erg gespannen; zou hun resolutie worden aangenomen of verworpen? Hoe zou hun eigen land reageren op de resoluties? Tijdens de stemming was de spanning voelbaar.
  De vergadering verliep mede door de vakkundige jury – oud MEP-deelnemers en schoolcoördinator – zeer ordelijk. Al was het spreken via de voorzitter even wennen!
  Aan het eind van de vergadering bedankte de schoolcoördinator, de heer P. Berkelmans, de leerlingen voor hun deelname en vertelde kort iets over het MEP en het vervolgtraject.

  Na afloop van de plenaire vergadering ging de jury in conclaaf. Na ampel beraad heeft de jury zes deelnemers als winnaar uitgeroepen. Zij mogen als delegatielid het Raayland vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie te Maastricht.

  Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009 zullen de volgende leerlingen van het Raayland College deelnemen als afgevaardigde van Griekenland:

  • Shaan Walia; commissie Buitenlandse Zaken;
  • Yara Pelzer; commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken;
  • Lawrence Trninic; commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid;
  • Patrick van Meijel; commissie Regionale Ontwikkeling;
  • Susanne Overbeek; commissie Cultuur en Onderwijs;
  • Jurriaan van Berne; commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

  Comments are closed.