Schoolvoorronde: Raayland College te Venray

 • Schoolvoorronde: Raayland College te Venray

  Schoolvoorronde: Raayland College te Venray

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van maandag 9 mei t/m donderdag 12 mei. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen".

  Op het Raayland College werd de selectie van deelnemers voor de Limburgse MEP Conferentie 2011 georganiseerd in de vorm van een mini-MEP. Ongeveer honderd leerlingen uit 4 VWO kregen een voorlichting van de oud-deelnemers aan het Model European Parliament. Een groep van vijfentwintig enthousiaste leerlingen meldde zich uiteindelijk aan voor de schoolvoorronde op 22 februari 2011.

  De groep werd verdeeld over de volgende vijf lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in een van de drie commissies. Elke commissie kreeg een vraagstuk voorgelegd. Zo behandelde de Commissie cultuur en onderwijs het vraagstuk: ‘Is het nodig om Europese normen op te stellen voor de inrichting van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, om zo de verschillen in onderwijskwaliteit tussen de lidstaten weg te werken?’ De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid besprak de kwestie van het alcoholgebruik onder jongeren. Ten slotte was er de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, die zich boog over het vraagstuk van de terrorismebestrijding.

  Op 22 februari begon het mini-MEP ’s ochtends met een korte inleiding door de schoolcoördinator, H. Gooren. Zij begroette de aanwezigen en besprak het verloop van de dag. Vervolgens namen de deelnemers plaats in hun commissies en begonnen zij aan de vergaderingen. De bedoeling was dat de leerlingen discussieerden over hun kwestie en uiteindelijk tot een gezamenlijke resolutie zouden komen. De commissies werden voorgezeten door oud-deelnemers die de discussies leidden en assisteerden bij het opstellen van de resolutie. Meningsverschillen moesten worden overbrugd, en daarvoor was het soms nodig om water bij de wijn te doen.

  Na de pauze werden de resoluties voorgelegd aan de plenaire vergadering. De betreffende commissie verdedigde haar resolutie, terwijl de vertegenwoordigers van de landen met vragen en tegenargumenten kwamen. De vergadering werd ook nu voorgezeten door oud-deelnemers. Zij leidden de vergadering op professionele wijze. Het spreken via de voorzitter was voor de debaters wennen, maar dat ging steeds beter.

  Na elk debat werd de resolutie in stemming gebracht. Een spannend moment: werd hij verworpen of aangenomen? Uiteindelijk werden er van de drie resoluties twee verworpen en één aangenomen. Na afloop van de plenaire vergadering ging het presidium in beraad. Na overleg, waarbij de deelname in het plenaire debat en in de commissievergadering werd meegewogen, kwamen de volgende leerlingen als winnaars te voorschijn:

  • Bas Beerkens , Commissie economische en monetaire zaken
  • Cindy van Hartingsveldt, Commissie industrie, onderzoek en energie
  • Jante Janssens, Commissie regionale ontwikkeling
  • Philip Voorn, Commissie cultuur en onderwijs
  • Lei Nelissen, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken I
  • Gijs Heldens, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken II

  De zes deelnemers hebben in gezamenlijk overleg Lei Nelissen aangewezen als delegatieleider.
  Deze delegatie van het Raayland College zal het land Litouwen vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie.

  Comments are closed.