Schoolvoorronde: Porta Mosana

 • Schoolvoorronde: Porta Mosana

  Schoolvoorronde: Porta Mosana

  Schoolvoorronde: Porta Mosana College te Maastricht
  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van maandag 9 mei t/m donderdag 12
  mei. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een
  schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend
  een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende
  leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers
  als "ervaringsdeskundigen".

  Schoolvoorronde: Porta Mosana College te Maastricht.
  Afgelopen donderdag heeft de tweede en laatste selectieronde voor het MEP Limburg 2012
  plaatsgevonden. De acht deelnemende leerlingen hielden ieder een one-minute speech waarop zij
  zich maar 10 minuten mochten voorbereiden. Ze konden kiezen uit twee onderwerpen. Sommige
  leerlingen betoogden waarom Nederlandse banen ook beschikbaar moeten zijn voor andere EU-
  inwoners. Anderen beargumenteerden waarom Griekenland wél of juist niet uit de eurozone moet
  worden gezet. Na deze individuele uitdaging werd er in groepen van vier een debat gevoerd. Het
  onderwerp – de reactie van Mark Rutte op het meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen –
  zorgde voor een levendige discussie. De jury, bestaande uit de drie oud-Meppers Nicky Beckers,
  Daniël Gomon en Roger Prudon, en Manon Walthie, docente maatschappijwetenschappen en
  coördinator MEP 2012 Porta Mosana College, had vervolgens de zware taak te beslissen welke zes
  leerlingen definitief zullen deelnemen aan het MEP. Uiteindelijk heeft de jury besloten dat het Porta
  Mosana College, dat Finland vertegenwoordigt, dat zal laten doen door de volgende zes leerlingen:-

  Nikki Kluskens (delegatieleider)
  Amira El Feiaz
  Annabel Okkes
  Johan de Munnik
  Sem Bosma
  Victor de Haas

  Comments are closed.