Schoolvoorronde: Graaf Huyn College, Geleen

 • Schoolvoorronde: Graaf Huyn College, Geleen

  Schoolvoorronde: Graaf Huyn College, Geleen

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van 8 t/m 11 juni 2009. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers als "ervaringsdeskundigen". 

  Schoolvoorronde: Graaf Huyn College, Geleen
  Door Sid Pepels, oud-deelnemer Model European Parliament Limburg

  Nadat in de voorafgaande maand een aantal oud-deelnemers alle vwo 4 klassen was langsgegaan om zo veel mogelijk jongeren enthousiast te maken voor een nieuwe editie van de Limburgse MEP Conferentie, vond op woensdag 10 maart de MEP voorronde plaats op het Graaf Huyn College ten behoeve van de selectie van nieuwe schoolvertegenwoordigers. 

  Onder het toeziend oog van Luc Evers, voormalig deelnemer aan enkele MEP Conferenties en tevens lid van de Werkgroep Stichting MEP Limburg, werd gediscussieerd over stellingen met een politieke insteek. De deelnemers beargumenteerden hun mening over actuele Europese onderwerpen, zoals de uitbreiding van de Europese Unie, maar er werd ook aandacht besteed aan stellingen die betrekking hebben op de middelbare school, zoals ‘het is terecht dat vwo-docenten meer verdienen dan vmbo-docenten’. 

  Na deze interessante middag waarin stevig debatteren centraal stond, zijn door de schoolcoördinator en verschillende oud-deelnemers zes leerlingen uitgekozen die van 8 t/m 11 juni het Graaf Huyn College mogen vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009. De komende weken zal de delegatie zich gaan richten op de voorbereiding, zodat zij in juni klaar zijn om een mooie prestatie te leveren.

  Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009 zullen de volgende leerlingen van het Graaf Huyn College deelnemen als afgevaardigden van Polen:

  • Joost Pammler; Commissie Buitenlandse Zaken;
  • Ellen Remmel; Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken;
  • Job Budé; Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid;
  • Bram Muns; Commissie Regionale Ontwikkeling;
  • Lisa Joosten; Commissie Cultuur en Onderwijs;
  • Sam Kikken; Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

  Comments are closed.