Schoolvoorronde: Bouwens van der Boije College

 • Schoolvoorronde: Bouwens van der Boije College

  Schoolvoorronde: Bouwens van der Boije College

  Schoolvoorronde: Bouwens van der Boijecollege te Panningen

  Dit jaar vindt de Limburgse MEP Conferentie plaats van maandag 9 mei t/m donderdag 12
  mei. Hieraan voorafgaand organiseert Stichting MEP Limburg op de deelnemende scholen een
  schooltraject dat bestaat uit een schoolvoorronde ter selectie van de schooldelegatie en aansluitend
  een voorbereidend traject met de geselecteerde afgevaardigden.

  Het schooltraject van het MEP op de Limburgse scholen wordt gerealiseerd onder de bezielende
  leiding van de MEP-schoolcoördinatoren en veelal met betrokkenheid van oud-deelnemers
  als "ervaringsdeskundigen".

  Schoolvoorronde: Bouwens van der Boijecollege te Panningen

  Wij, oud-deelnemers van het MEP en leerlingen van het Bouwens van der Boijecollege, konden terugkijken op prachtige ervaringen die we hadden opgedaan door de modelopstelling van het Europees parlement. We waren dan ook erg enthousiast over het feit dat we aan deze ervaringen nog een vervolg konden geven: het selecteren van frisse, nieuwe kandidaten voor de volgende Limburgse MEP conferentie. In dit verslag zult u lezen hoe we leerlingen voor dit project enthousiast hebben gemaakt, en hoe we uiteindelijk tot een selectie zijn gekomen van 6 toekomstige Model Europarlementariërs.
                                    
  Over één ding waren we het allemaal eens. We moesten de potentiële kandidaten ervan overtuigen dat politieke conferenties niet alleen leerzaam zijn, maar ook ontzettend leuk en machtig interessant. Daarom besloten we om in tweetallen, in alle 4 havo en 4 vwo klassen, kort te vertellen over het MEP en onze ervaringen met betrekking tot de conferenties van het voorgaande jaar. Daarna kondigden we een debatingles aan, die we ook in al deze klassen zouden gaan begeleiden.

  De debatinglessen waren bij uitstek een middel om de leerlingen een idee te geven over het discussiëren over diverse onderwerpen. Natuurlijk was dit in het begin even wennen, maar al snel kwamen er meer argumenten en werden de discussies spannender en feller. Dit voorproefje creëerde veel animo voor de volgende debatingsessie: de halve finale, waaraan de leerlingen mochten deelnemen.

  Grofweg 60 gemotiveerde leerlingen lieten hun gezicht zien bij de halve finale. We verdeelden deze club in vijf groepen, waarvan telkens twee groepen het tegen elkaar op zouden nemen tijdens het discussiëren over een stelling. De ene groep zou de stelling verdedigen, de andere groep moest de stelling weerleggen. Tijdens het leiden van de debatten werd ons duidelijk hoe gemotiveerd vele leerlingen waren; de discussies waren levendiger dan ooit, en de ongeduldige blikken van fanatiekelingen die wilden spreken waren erg veelzeggend. Nadat we verschillende stellingen aan bod hadden laten komen, was het voor ons tijd om te gaan beraadslagen: we moesten de kandidaten voor de schoolfinale gaan selecteren. We kwamen tot een groep van 26 man, waarvan iedereen zijn stem zou kunnen laten horen tijdens het mini-MEP in het gemeentehuis van Peel en Maas.


  Commissievergadering Cultuur en Onderwijs
  Het idee neerzetten voor het mini-MEP was een uitdagende klus. Het mini-MEP moest een indruk van het echte MEP geven, maar in één middag uitvoerbaar zijn. Het moest een formele en serieuze indruk maken, maar tegelijkertijd de kandidaten voldoende kans geven om zich te laten horen. Daarom besloten we enkel de belangrijkste elementen van het MEP te handhaven. Zo besloten we dat we geen indeling in delegaties zouden maken, maar enkel groepen zouden vormen die elk als commissie zouden fungeren. Zo zou iedereen vanuit zijn eigen ideeën kunnen redeneren, en sneller zijn mannetje kunnen staan tijdens de discussies. Ook besloten we ons vooral te richten op de operatieve clausules, en de informatieve clausules een achtergrondrol te geven. Zo zou er minder tijd nodig zijn voor het doorlezen en uitleggen van de resoluties, en zouden we sneller tot actie kunnen komen. Ten slotte besloten we de formele dresscode te laten gelden: dit zou de serieuze sfeer bevorderen.
  Toen het idee was opgesteld, werd het tijd om het in de praktijk te brengen. Twee dagen voor de schoolfinale verzamelden we de kandidaten bijeen, om ze te informeren over de middag in het gemeentehuis. Iedereen kreeg te horen hoe de commissie-indeling was  en hoe de vergadersessies in zijn werk zouden gaan. Wij oud-MEP’ers zouden de commissievergaderingen begeleiden, foto’s maken en ervoor zorgen dat de middag naar behoren zou verlopen.
                                 
  Toen we op de grote dag in het gemeentehuis aankwamen om voorbereidingen te treffen voordat de kandidaten zouden arriveren, bleek een heleboel al tip top geregeld te zijn. De plenaire zaal was volledig ingericht, de vergaderplekken waren al bepaald en de leider voor het plenair debat was al aangewezen. Ook was er pers uitgenodigd, en zouden verschillende belangrijke mensen van de gemeente ons helpen met jureren. Daarnaast was meneer Martens, onze MEP-schoolcoördinator, zijn belofte van het regelen van vlaai nagekomen. De dag kon haast niet meer misgaan. Al snel maakten de kandidaten hun binnenkomst, die er uiteraard puik opstonden. Raadsgriffier mevrouw Joosten en burgemeester mevrouw Wilms Delissen-van Tongerlo verzorgden een introductie in de plenaire zaal, waarbij ook een filmpje over Peel en Maas werd getoond.

  De tijd voor de commissievergaderingen was beperkt: in slechts anderhalf uur moest er een resolutie worden opgesteld. Ook was de formele manier van vergaderen, waarbij onder andere via de voorzitter moest worden gesproken, in het begin niet altijd even makkelijk. Toch haalde elke commissie, na flink te hebben vergaderd, het door ons opgestelde minimum van 5 OC’s. Ook had elke commissievoorzitter een beoordelingsformulier kunnen invullen, met betrekking tot de kwaliteiten van de commissieleden. Na de vergaderingen kon iedereen zich voorzien van een stuk vlaai met een kopje koffie of thee. De pauze werd met open armen ontvangen, maar al snel moesten de kandidaten weer aan het werk: het was tijd voor het plenair debat.

  Tijdens het plenair debat
  ijdens het plenair debat werden alle 4 de resoluties behandeld. Ondanks de beperkte tijd kreeg iedereen de kans om zich te laten horen, en zijn standpunten kenbaar te maken. De kandidaten waren kritisch tegenover elkaars resoluties, waarvan er uiteindelijk maar één werd aangenomen. Dit mocht de pret echter niet drukken. Toen het plenair debat ten einde was, werden de oordelen van de jury vergeleken met de door de commissievoorzitters ingevulde beoordelingsformulieren. Na veel te hebben gewikt en gewogen, kwamen we tot de selectie van 6 getalenteerde leerlingen: Maico Mariën, Sanne van ’t Ooster, Leila Tama, Dion Baetsen, Tim Jacobs en Giel Korsten. De reserve personen waren Roos Ploeg en Dion van ’t Hof. De winnaars kregen van de burgemeester een pennenset uitgereikt. Verder kregen alle deelnemers en organisatoren een USB-stick uitgereikt. In een plaatselijk café kwam de middag tot een vrolijk einde, en met name voor de 6 gelukkigen die in mei het Bouwens van der Boijecollege zullen mogen vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP conferentie.

  Comments are closed.