Provincie Limburg investeert in Limburgse jongeren

 • Provincie Limburg investeert in Limburgse jongeren

  Provincie Limburg investeert in Limburgse jongeren


  Maastricht –  Vandaag hebben de Provinciale Staten van Limburg tijdens een plenaire Statenvergadering ingestemd met een motie die de toekomst van het MEP in Limburg waarborgt. De motie, ingediend door dhr. Geert Frische (CDA-fractielid) roept Gedeputeerde Staten op te investeren in Limburgse jongeren als bron van kracht voor de toekomst van Limburg door Stichting MEP Limburg financieel te ondersteunen. 


  De motie werd laat in de avond in stemming gebracht. De steun van CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, D66, 50Plus, Onafhankelijke Statenlid Uringa en PvLD geeft blijk van een breed politiek draagvlak om Stichting MEP Limburg de komende jaren te ondersteunen in de organisatie van haar activiteiten. “Deze brede steun benadrukt het belang en het maatschappelijk draagvlak van het MEP,” aldus Raphaël Lepot, voorzitter MEP Limburg.

  “MEP Limburg is zeer verheugd dat de provincie Limburg een bijdrage blijft leveren aan de ontwikkeling van politieke bewustzijn onder jongeren,” aldus Lepot, “onze enthousiaste vrijwilligers staan klaar om onze doelstellingen te verwezenlijken bij nieuwe generaties van jongeren zodra Gedeputeerde Staten de motie ten uitvoering heeft gebracht. Grote dank gaat uit naar alle partijen en personen die de afgelopen maanden hun steun hebben betuigt aan continuering van het MEP in Limburg, waaronder ons Comité van Aanbeveling, MEP Nederland, verschillende Limburgse afdelingen van politieke jongerenorganisaties, de Limburgse onderwijssector en vele (oud)deelnemers.

  "Op de dag dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, doet het mij enorm deugd dat met deze brede steun van alle partijen in de Limburgse Provinciale Staten – met uitzondering van de PVV – de continuïteit van het Model European Parliament in Limburg is gewaarborgd", aldus Erevoorzitter Guy Frints.

  "Conform de aangenomen motie en de toezeggingen van Gouverneur Bovens heeft MEP Limburg ook uitzicht op ruimte binnen het provinciale participatiefonds waar toekomstige provinciale steun voor de activiteiten van MEP Limburg onder is te brengen. MEP Limburg kan zich dus weer met man en macht richten op haar politiek neutrale activiteiten voor de jeugd van nu die straks beslist over de toekomst", besluit Frints.

  Comments are closed.