Op 23 juni voor de tweede keer ‘On Tour’

 • Op 23 juni voor de tweede keer ‘On Tour’

  Op 23 juni voor de tweede keer ‘On Tour’

  Al in de vroege ochtend stond een delegatie van zowel het Sint-Maartenscollege, als van het Porta Mosana College, in de startblokken om te beginnen aan de tweede pilot van ‘MEP On Tour’. Dit project biedt leerlingen de kans om een dag in de schoenen te kunnen staan van gemeenteraadsleden. De deelnemers nemen plaats in een van zes commissies, waarbij iedere commissie een eigen vraagstuk behandelt. Zo houdt de commissie Milieu en Welzijn zich bezig met geluidsoverlast en de commissie Veiligheid en Justitie met de problemen rondom het toenemende aantal drugstoeristen in de steden. Bij het discussiëren over deze vraagstukken dienen de deelnemers, naast het vinden van oplossingen, ook de belangen te behartigen van verschillenden groepen uit de maatschappij. Politie, ouderen, lokale ondernemers, gemeentelijke bestuurders en scholieren nemen op deze manier plaats in de commissies. De vraagstukken worden onder leiding van voorzitters uitgewerkt in resoluties, welke uiteindelijk gepresenteerd worden in een plenaire vergadering.

  Zoals eerder al is aangegeven, was het afgelopen dinsdag dus de beurt aan leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College om met dergelijke vraagstukken aan de slag te gaan. Al snel werd duidelijk dat de politiek jongeren wel degelijk aanspreekt. Niemand wilde in de vergaderingen voor een ander onder doen en de gemoederen liepen dan ook op een positieve manier hoog op. Met steekhoudende argumenten en een sterk staaltje overtuigingskracht probeerden de vertegenwoordigers van de verschillende rollen elkaar van hun gelijk te overtuigen. Toch bleek er uiteindelijk overeenstemming te zijn bereikt binnen iedere commissie, aangezien er aan het eind van de middag zes goed doordachte resoluties gepresenteerd konden worden. In de plenaire vergadering werd wederom bevestigd dat de deelnemers niet zomaar overal in mee zouden gaan. Door middel van vurige speeches en betogen probeerde iedere commissie haar eigen resolutie door de ‘gemeenteraadsvergadering’ te loodsen. Toch werd er maar één van de zes resoluties aangenomen door de kritische raadsleden.

  De deelnemers hebben zich van hun beste kant laten zien en hierdoor hebben ze een dag mee mogen maken waarbij veel nieuwe ervaringen opgedaan konden worden. Deze tweede editie van MEP On Tour is dan ook zeer zeker geslaagd. In de nabije toekomst gaan wij ervoor zorgen dat een dergelijke dag nog veel vaker georganiseerd zal worden, aangezien dit nieuwe project een mooie aanvulling is op onze reeds bestaande activiteiten.

  Comments are closed.