• Op dit moment wordt er onderhoud uitgevoerd aan de website tot 03.01.2022

MEP On Tour

MEP Limburg is continu op zoek naar manieren om te kunnen blijven innoveren. Er is dan ook lange tijd gebrainstormd over een nieuw project waarmee leerlingen in een eerder stadium kennis kunnen maken met de activiteiten van onze stichting, gezien het feit dat deelname aan de Conferentie toegankelijk is vanaf de vierde klas. Vanuit dit idee is ‘MEP On Tour’ ontstaan.
In het najaar van 2014 lanceerde Stichting MEP Limburg deze volledig nieuwe activiteit. Het allernieuwste programma van Stichting MEP Limburg, genaamd MEP On Tour, speelt zich af in de klaslokalen van de aangesloten middelbare scholen. Derdeklassers krijgen in een dagvullend programma te maken met politiek op regionaal niveau. Voor deze activiteit komt Stichting MEP Limburg lijfelijk naar de school toe om problemen en een politiek rollenspel aan te dragen. Dit om een leerzame, maar vooral ook ontzettend leuke kennismaking met de gemeentepolitiek te bewerkstelligen.  
35484233_1804689779552972_5556085099876843520_n
29103706_1707581589263792_7604773736880799744_n

Tijdens de MEP On tour-dag krijgt een klas derdejaars vwo-leerlingen de kans om samen met een klas eveneens 3 vwo-leerlingen van een andere school na te denken over regionale problemen die werkelijk spelen. In projectgroepen spreken de leerlingen over vraagstukken van verschillende aard, zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over Milieu, Sport, Leefbaarheid, Economische zaken en Welzijn. Tijdens het rollenspel vertegenwoordigen de leerlingen niet hun eigen mening, maar komen ze op voor een bepaalde maatschappelijke groep. De belangen van zowel ouderen en 50+'ers, beleidsmakers, studenten en scholieren als kleine detailhandelaren worden behartigt. Samen zullen de leerlingen tot consensus moeten komen om aan het eind van de dag een projectplan presenteren aan de plenaire raadsvergadering. In dit projectplan hebben de leerlingen concrete problemen rond het vraagstuk gesignaleerd en zo veel mogelijk oplossingen geboden voor deze problemen. Na een dag hard werken is he dan aan de 'raad voor een dag' om na hevig debat per stemming te beslissen of de verschillende projectvoorstellen al dan niet worden aangenomen. In de lokalen waar normaal vakken zoals Nederlands, Grieks en Aardrijkskunde worden gegeven, staat nu voor een dag politiek centraal. Onder leiding van een oud-deelnemer van Stichting MEP Limburg is het aan de leerlingen om de politiek te ontdekken, in de huid van een ander te kruipen en diens belangen te behartigen.

Door het grote succes van de afgelopen jaren heeft Stichting MEP Limburg besloten om de MEP On Tour voort te zetten. Inmiddels is het MEP On Tour een jaarlijks terugkerend vast onderdeel van de aanvullende activiteiten.