Nieuwe samenstelling bestuur MEP Limburg

 • Nieuwe samenstelling bestuur MEP Limburg

  Nieuwe samenstelling bestuur MEP Limburg

  Tijdens de Limburgse MEP Conferentie 2009, die plaatsvond van 8 t/m 11 juni, kondigde oprichter van Stichting MEP Limburg, Guy Frints, zijn vertrek als bestuursvoorzitter aan. Als gevolg daarvan is de Stichting de afgelopen maanden druk doende geweest met het uiteenzetten van de lijnen voor de toekomst.

  Jasper Piepers (voorheen algemeen bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Stichting MEP Limburg) volgt Guy Frints op en is in juli jl. benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting. Hij zal tevens het provinciaal coördinatorschap van Limburg binnen Stichting MEP Nederland voor zijn rekening nemen.

  Voorts is Mark Buck (voorheen secretaris Werkgroep Stichting MEP Limburg) in augustus benoemd tot bestuurssecretaris van de Stichting. Arthur Maurer (voorheen lid Werkgroep Stichting MEP Limburg) zal als coördinator van de nieuwe Ondersteunende Werkgroep in het bestuur zitting nemen.
  Bestuursleden Guido Rijninks en Fer Ubachs zullen hun functies als respectievelijk afgevaardigde schoolcoördinatoren en algemeen bestuurslid blijven uitoefenen.

  Bestuur Stichting MEP Limburg

  De heer J. Piepers Voorzitter
  De heer M.T. Buck Secretaris
  De heer G.J. Rijninks Afgevaardigde Schoolcoördinatoren
  De heer A.P.J. Maurer Coördinator Ondersteunende Werkgroep
  De heer G.F.A. Ubachs Algemeen bestuurslid

  Comments are closed.