Nationale MEP Conferentie 2012: Limburg presteert uitstekend.

 • Nationale MEP Conferentie 2012: Limburg presteert uitstekend.

  Nationale MEP Conferentie 2012: Limburg presteert uitstekend.

  Van zondag 23 t/m vrijdag 28 september vond dit jaar de 24e editie van de Nationale Conferentie van het Model European Parliament plaats. Delegaties uit alle Nederlandse provincies discussieerden met elkaar over de toekomst van Europa. Onder begeleiding van de heer Raphaël Lepot (voorzitter Stichting MEP Limburg) en de heer Wouter Schiphorst (commissievoorzitter) namen twaalf scholieren – geselecteerd op basis van hun uitstekende prestaties tijdens de Limburgse MEP Conferentie van mei jongstleden – deel aan de conferentie van het Model European Parliament Nederland.
  Op zondag 23 september werd het startschot van de Nationale Conferentie gegeven in de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Gelderland en Drenthe, die dit jaar de ontvangst voor de tien commissies van het jongerenparlement organiseerden. Na een teambuilding en avondmaaltijd op de eerste dag, voor de commissieleden een uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen, stonden de tweede en derde dag geheel in het teken van de commissievergaderingen. Gedurende de commissievergaderingen dragen delegaties de verantwoordelijkheid voor de belangen van de toegewezen EU-Lidstaat. Twee dagen lang werd er druk vergaderd om tot innovatieve oplossingen te komen voor actuele Europese vraagstukken. Hun bevindingen werden uiteindelijk verwerkt tot een resolutie, het kernstuk van hun Nationale MEP Conferentie.
  Op de vierde dag van de conferentie vertrokken alle commissies naar Nederlands politieke hoofdstad Den Haag, waar in de middag het voltallige parlement voor het eerst bijeenkwam voor de Officiële Opening van de Nationale MEP Conferentie 2012. De opening in de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd bijgewoond door de heer M.J. de Graaf (voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal) en de Zijne Excellentie de heer K.P. Kouros (ambassadeur van Cyprus, heden ten dage voorzitter van de Raad van de EU). Voorts werden tijdens deze opening alle delegaties geacht een zogeheten landenspeech te houden, waarin ze de EU-lidstaat die ze vertegenwoordigden en de provincie die ze representeerden voorstelden aan het parlement en haar toehoorders. De delegatie Limburg vertegenwoordigde dit jaar het Verenigd Koninkrijk en hield bij monde van de heer Sebastiaan Olislagers (delegatieleider) een speech die het parlement opriep te focussen op hetgeen Europese landen gemeen hebben en niet op hetgeen hen verschillend maakt, aangezien het de overeenkomsten zijn die Europa binden en verenigen. De integrale speech van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door Limburg, is terug te lezen via de onderstaande link op deze pagina.
  De volgende dag werd het startsein gegeven voor twee dagen van intensief vergaderen: op donderdag in de Oude zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en op vrijdag werden de deelnemers ontvangen in de huidige zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met dit jaar zelfs onze eigen Limburgse commissievoorzitter Wouter Schiphorst in het presidium. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering werd het Model European Parliament kort toegesproken door de heer Raymond Knops (waarnemend voorzitter van de vaste Kamercommissie Europese Zaken en Limburgs Tweedekamerlid namens het CDA). Ondanks de intensieve vergaderingen op de eerste dag van de plenaire vergadering slaagden enkele deelnemers van de Limburgse delegatie erin tijdens een pauze demissionair minsister-president en VVD-onderhandelaar in de huidige formatie Mark Rutte de hand te schudden. Een slim getimede lobbyactie van onze ‘Europarlementariërs' om het Europese hoofdstuk in het regeerakkoord ten voordele van de aangenomen MEP-resoluties te beïnvloeden!
  Op donderdagavond, na afloop van een uitputtende, maar zeker interessante dag werd de Limburgse delegatie bij elkaar geroepen voor een rondleiding door de gebouwen van de Tweede Kamer. Aansluitend werd de delegatie door de heer Raymond Knops (waarnemend voorzitter van de vaste Kamercommissie Europese Zaken en Limburgs Tweede Kamerlid namens het CDA) uitgenodigd voor een diner in de Nieuwspoort: dé plaats in het centrum van de landspolitiek waar parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten elkaar informeel ontmoeten. Tijdens een aperitiefje en een diner had de Limburgse delegatie alle mogelijkheid hun vragen over politiek en samenleving af te vuren op de parlementariër. Tevens maakte de Limburgse delegatie deze avond kennis met enkele politici, waaronder de heer Mark Verheijen (Limburgs Tweede Kamerlid namens de VVD), de heer Ger Koopmans (Voormalig Limburgs Tweede Kamerlid en tevens lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting MEP Limburg), de heer Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA) en demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma.
  Vrijdag volgde de tweede dag van de Algemene Vergadering en tevens de laatste dag van de conferentie. De laatste resoluties werden achtereenvolgens behandeld en de Limburgse delegatie schuwde het debat niet. Tussen de resoluties door werden de gedelegeerden toegesproken door ‘collega-Europarlementariër' mevrouw Marietje Schaake (lid van het Europees Parlement namens D66). Na de laatste stemmingen volgde de Officiële Sluiting van de Nationale MEP Conferentie 2012, waar de heer Farshad Bashir (Tweede Kamerlid namens de SP) de scholieren uitdaagde om hem op te volgen als jongste Tweede Kamerlid. Een uitdaging die de leden van het Model European Parliament maar al te graag aangingen. De Officiële Sluiting stond tevens in het teken van het afscheid van mevrouw Van Sminia-Meijerink als Secretaris-Generaal van het Model European Parliament Nederland. Onder dankwoorden van de heer R.S. Croll (voorzitter Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg) en een oud-deelnemer aan de activiteiten van het Model European Parliament werd waardering uitgesproken voor alle werkzaamheden die mevrouw Van Sminia-Meijerink en haar man sinds 1989 voor het MEP hebben verzet. In haar eigen woorden richting de zaal dankte mevrouw Van Sminia-Meijerink allen die de afgelopen jaren met grote passie betrokken zijn geweest bij de totstandkoming en continuering van de succesvol gebleken activiteiten van het MEP.
  De Officiële Sluiting eindigde met de bekendmaking van de selectie voor de Internationale MEP Conferenties door mevrouw Liesbeth Weijs (Montesqiue Instituut). Namens de provincie Limburg zullen uit de Limburgse delegatie mevrouw Eline Berger (Philips van Horne SG te Weert) en uit de gemengde delegatie de heer Stan Smeets (Graaf Huyn College te Geleen) deelnemen aan een internationale conferentie. Stan Smeets zal in november 2012 deelnemen aan de conferentie in Madrid (Spanje) en Eline Berger zal in april 2013 deelnemen aan de conferentie in Norwich (Verenigd Koninkrijk). Het bestuur van Stichting MEP Limburg feliciteert beide gedelegeerden met hun uitmuntende prestaties voorafgaand aan en tijdens de Nationale MEP Conferentie 2012. MEP Limburg is zeer verheugd dit jaar twee afgevaardigden te mogen leveren voor de Nederlandse delegaties op de Internationale MEP Conferenties komend schooljaar en dankt de voltallige Limburgse delegatie voor hun bijzondere en gezamenlijk gerealiseerde prestatie afgelopen week.

  Voor een kleine visuele impressie kunt u daarnaast terecht in het fotoalbum van de Nationale MEP Conferentie 2012

  Comments are closed.