Nationale MEP Conferentie 2008 een succes!

 • Nationale MEP Conferentie 2008 een succes!

  Nationale MEP Conferentie 2008 een succes!


  Van zondag 21 september tot en met vrijdag 26 september vond de twintigste Nationale MEP conferentie plaats. Als ieder jaar vonden de commissievergaderingen de eerste drie dagen in verschillende provincies plaats en vond de plenaire vergadering de laatste drie dagen in de Oude Tweede Kamer te Den Haag plaats. Ook de Limburgse delegatie, die Slowakije vertegenwoordigde, had zich tot in de puntjes voorbereid.

  De Nationale Conferentie werd geopend door mw. Van Sminia, secretaris-generaal van het Model European Parliament. Zij heette de deelnemers hartelijk welkom en ook dhr. Wegter, Voorzitter van Stichting MEP Nederland, legde de jongeren nogmaals het belang van Europa uit en legde vooral de nadruk op het gegeven dat de aanwezige jongeren de toekomst van Europa waren. Na deze opening verzorgden de verschillende delegatieleiders hun landenspeeches. Ze vertelden wat over de cultuur, de geschiedenis en de politiek van de lidstaat die zij vertegenwoordigden.

  Toen de delegatieleider van Spanje haar speech hield, werd ze ineens onderbroken, waarna een groep mensen de Oude Tweede Kamer binnenliep. Het bleek onder andere te gaan om burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag die mevrouw van Sminia benoemde tot officier in de orde van Oranje Nassau.

  Donderdag 26 september stond in teken van de plenaire vergadering en de eerste resoluties werden besproken nadat de vergadering was geopend door Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Het debat kwam in eerste instantie moeilijk op gang, maar al snel vonden er verhitte discussies plaats. Zoals wel vaker tijdens een MEP Conferentie werd de eerste resolutie verworpen, maar de stemming bleek daarna wat milder te zijn want de overige resoluties die die dag werden behandeld, werden allemaal aangenomen. 's Avonds waren er voor de Limburgse afvaardiging weer delegatievergaderingen en daarna werd er nog een behoorlijke tijd gezellig besteed met alle deelnemers in het StayOkay.

  Ondanks dat het de vorige avond laat was geworden, zat op vrijdagmorgen iedereen weer netjes op tijd aan het ontbijt en werd er voor de laatste keer gelopen naar de Oude Tweede Kamer. Daar werden de resterende resoluties behandeld. De discussies waren scherp en werd er in de korte pauzes goed gelobbyd. Aan het eind van de dag werden alle deelnemers door mevrouw van Sminia toegesproken en bedankt voor hun inzet. Verder werden ook de proviniaal coördinatoren bedankt, en werden er lovende woorden gesproken over de gemaakte resoluties. Ook werd bekend gemaakt welke mensen door mochten naar de Internationale MEP Conferentie . Raphaël Lepot zal namens Limburg naar de Internationale MEP Conferentie te Bratislava gaan. Na de bekendmaking was er nog een heerlijk buffet in de Tweede Kamer, waarna iedereen weer naar huis ging om na een lange reis bij te komen van een uitputtende maar zeer leerzame week.

  Comments are closed.