Je bent hier:

Jaarverslagen

Stichting MEP Limburg brengt voor haar externe contacten en oud-deelnemers jaarlijks een verslag uit: een terugblik op het jaar. Dit jaarverslag biedt de Stichting een kans om een algeheel overzicht te geven van de activiteiten en doelstellingen van de Stichting. Hiernaast gebruiken wij het verslag ook om diegenen te bedanken, die in het betreffende jaar aan de werkzaamheden van het Model European Parliament in Limburg medewerking hebben verleend, de activiteiten mogelijk hebben gemaakt of hebben gesteund.

Die gerealiseerde activiteiten spelen voorts een prominente rol in het jaarverslag. Voor de oud deelnemers vormt het jaarverslag immers een tastbare herinnering aan de stichting en haar activiteiten. Zij kunnen middels het jaarverslag blijvend nagenieten van hun deelname. Voor de overige contacten van de stichting die het jaarverslag ontvangen, biedt het een kijkje in alles wat gerealiseerd is in het betreffende jaar, zodat ook zij up-to-date blijven.
Hieronder vindt u, zo u met eigen ogen wilt zien waar hierboven over wordt gesproken en voor zover reeds beschikbaar, de digitale versies van de jaarverslagen van Stichting MEP Limburg.