Vrienden van de Stichting

Als Vriend van de Stichting steunt u Stichting MEP Limburg op financieel vlak. Door uw bijdrage kan de Stichting ook komende jaren alumni activiteiten en aanvullende activiteiten blijven aanbieden. Door een eenmalige bijdrage van € 10,- steunt u de Stichting voor één kalenderjaar. Er is geen automatische incasso, om deze reden is uw bijdrage dus eenmalig. Na elk kalenderjaar is er echter de mogelijkheid om de Stichting opnieuw te steunen. U kunt er voor kiezen om als tegenprestatie op onze site vermeld te worden als Vriend van de Stichting. Indien u dit niet wenst, kunt u ervoor kiezen de Stichting anoniem te steunen. NB: Vrienden van de Stichting is een initiatief bedoeld voor particulieren. Indien u als bedrijf Stichting MEP Limburg wilt sponsoren, is dat ook zeker mogelijk! U kunt dan een mail sturen naar info@meplimburg.nl

 

Ingeborg en Marc Blom

Anne Coppelmans

Rob Douven

Mathijs van Haver

Myrthe Hertog

David Hofstede

Guus Joosten

Karel en Charlotte Keulen

Jeanine van de Kruijs

Simon Swartjes

Guus Teeuwen

Martin Warnier

Julius Wildenburg

Sven Kemper

Seán Loney

Jussi Langeveld