• Op dit moment wordt er onderhoud uitgevoerd aan de website tot 03.01.2022

Steun uit Limburg

Om elk jaar opnieuw weer een zo attractief mogelijk programma te presenteren, waarin de deelnemers maximaal worden uitgedaagd, streeft MEP Limburg ernaar samen te werken met verschillende instanties.

Sinds de oprichting van Stichting MEP Limburg is er een driehoek van draagvlak ontstaan tussen de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de politiek. Waar de onderwijsinstellingen bijvoorbeeld de schoolcoördinatoren leveren, steunt de provincie Limburg de activiteiten van Stichting MEP Limburg onder andere met subsidie en het ter beschikking stellen van vergaderruimten zoals de Statenzaal van het Gouvernement in Maastricht, waar destijds het Verdrag van Maastricht getekend werd. Deze imposante omgeving werkt uiteraard zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’.

Het bedrijfsleven draagt zijn steentjes bij door te investeren in projecten voor deze talentvolle jongeren. Bedrijven ondersteunen bijvoorbeeld projecten als het MEP Alumni-Netwerk. De bijdrage van een bedrijf is niet alleen een investering die zorgt voor een maatschappelijke meerwaarde, maar ook een waarvan het bedrijf nog jarenlang de vruchten kan plukken.

IMG-20160413-WA0001

Stichting MEP Limburg ontvangt verder steun van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).

Zoals u kunt zien zijn alle samenwerkingsverbanden ontstaan met de gedachte dat wij elkaar gezamenlijk sterker kunnen maken. Door de handen ineen te slaan zorgen wij er met alle partners voor dat scholieren en toekomstige werknemers zich optimaal kunnen ontplooien. Samen maken wij ons sterk voor Limburg.