Geschiedenis

2004

Begin MEP Limburg

In Limburg ontbrak, in tegenstelling tot de andere Nederlandse provincies, een provinciaal Model European Parliament. In 2004 stelde Guy Frints (oprichter Stichting MEP Limburg en toenmalig provinciaal coördinator) een delegatie van Limburgse scholieren samen voor deelname aan de Nationale Conferentie van het Model European Parliament in Den Haag. De leerlingen waren afkomstig van verschillende Limburgse middelbare scholen. De Limburgse deelname aan de Nationale MEP Conferentie in 2004 was een groot succes, waarmee de deelname van Limburg aan deze jaarlijkse Nationale MEP Conferentie voor de komende jaren een feit werd.

2005

Officiele oprichting

Stichting MEP Limburg werd in mei 2005 officieel opgericht. Op 6, 7 en 8 juni 2006 vond de eerste Limburgse MEP Conferentie plaats, waaraan destijds negen Limburgse middelbare scholen deelnamen.

2007

Groei

Sindsdien is Stichting MEP Limburg aanzienlijk gegroeid. Als onderdeel van het schooltraject organiseren de schoolcoördinatoren op alle deelnemende scholen sinds 2007 jaarlijks een MEP-schoolvoorronde, waarbij de 6 beste scholieren worden geselecteerd om deel te nemen aan de Limburgse conferentie. Hierbij zijn, net als bij de voorbereiding van de nieuwe afgevaardigden, ook vaak deelnemers van voorgaande jaren betrokken. Sinds 2007 worden naast het basistraject van MEP Limburg, dat bestaat uit de schoolvoorrondes, de Limburgse MEP Conferentie, en de doorstroom naar de jaarlijkse Nationale en Internationale Conferenties van het MEP, ook nog verscheidene extra activiteiten georganiseerd. Met deze wisselende extra activiteiten speelt Stichting MEP Limburg veelal in op de actualiteit.

2011

Structuur

Stichting MEP Limburg bestond oorspronkelijk uit de Ondersteunende Werkgroep en het Bestuur. Sinds 2011 is er echter voor gekozen om deze twee organen samen te voegen tot één enkele bestuurslaag om zo de communicatie binnen de stichting te optimaliseren.

10484154_760500227305271_2234699867309330651_o
2015

Vandaag

Verder is er in 2014 een Werkgroep Alumni opgericht om het bestuur te ondersteunen in het opzetten van een alumni-netwerk. Het bestuur bestaat momenteel uit 16 leden, waaronder een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kent het bestuur vier zogenaamde coördinatoren die elk voor een deel van de werkzaamheden binnen de stichting eindverantwoordelijkheid dragen. Deze vier ‘pijlers' zijn: • Limburgse MEP Conferentie • Aanvullende Activiteiten • Public Relations • Sponsoring. Tenslotte hebben er nog 7 algemeen bestuursleden zitting in het bestuur. Zij ondersteunen de coördinatoren bij hun werkzaamheden.

2016

Toekomst

In de toekomst hoopt het bestuur van Stichting MEP Limburg het succes van de afgelopen jaren voort te kunnen zetten. Mede door het streven om de kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen het bestuur, steeds aan een volgende generatie door te geven, probeert het bestuur ervoor te zorgen dat MEP Limburg een stabiele toekomst tegemoet gaat waarbij er steeds weer een nieuwe groep enthousiaste jongeren klaar zal staan om het stokje over te nemen. Ook wordt er volop gekeken naar mogelijkheden om uit te breiden naar Belgisch Limburg. Op dit moment neemt er één Belgische school deel aan de activiteiten van de stichting, maar de toekomstvisie is erop gericht dit aantal verder uit te breiden.