MEP Limburg in de pers

 • MEP Limburg in de pers

  MEP Limburg in de pers

  De activiteiten die Stichting Model European Parliament Limburg ontplooit zijn de schrijvende pers de afgelopen paar weken niet ontgaan. Hieronder vindt u een kort overzicht van een drietal berichten, gerelateerd aan de activiteiten die het MEP voor Limburgse scholieren organiseert.

  Dagblad de Limburg/Limburgs Dagblad

  Nummer 1

  WeekendGezet 

  In de zaterdagbijlage ‘Horizon’ van Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad is op zaterdag 4 april een reportage verschenen over het werk van drie Limburgse lobbyisten die werkzaam zijn bij het Huis der Nederlandse Provinciën te Brussel. In dit artikel wordt eveneens gesproken over het bezoek dat het Limburgse Model European Parliament 2008 op 5 maart jongsleden aan het Europees Parlement in Brussel bracht. Scholieren van 11 Limburgse middelbare scholen gingen in Brussel onder andere in debat met europarlementariër Ria Oomen. Het gesprek met de politica werd opgevolgd door een presentatie van Paul Engelen wie, als één van de drie Limburgse lobbyisten die dag gevolgd werd door de journalist Henk Schroen van Mediagroep Limburg. Schroen omschrijft het gesprek van de Limburgse MEP’ers met Ria Oomen als volgt: ‘De scholieren, strak in het pak of jurk zijn opvallend goed geïnformeerd en geïnteresseerd waardoor het een leuke sessie wordt.’
  Ook het Limburgse gezinsblad ‘Nummer 1‘ schenkt in haar apriluitgave aandacht aan de activiteiten van Stichting MEP Limburg en de samenwerking van MEP Limburg met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Internationalisering is een van de speerpunten van stichting LVO. Volgens voorzitter van het college van bestuur, Henk van Hoof, worden belangrijke beslissingen steeds meer in Brussel of nog verder weg genomen. Deze ontwikkeling moet volgens hem aandacht krijgen in het middelbare onderwijs vandaar dat stichting LVO het Model European Parliament financieel ondersteunt.

  In het artikel komt de Heer Jan Evers, schoolcoördinator van het MEP namens de Philips van Horne Scholengemeenschap uit Weert (één van de negen LVO scholen die participeert in het MEP) aan het woord. Hij legt kort uit wat het Model European Parliament inhoudt en welke doelen de stichting nastreeft. ‘Als school vinden wij dat Europa alle aandacht verdient. ….. Ik weet zeker dat het MEP bijdraagt aan bewustwording over ‘Europa’.’ Daarnaast benadrukt Evers dat het MEP naast het bevorderen van het inzicht in politieke besluitvormingsprocessen ook aandacht besteedt aan communicatieve vaardigheden. ‘Onze leerlingen leren er debatteren en discussiëren.’

  Weekend Gezet verschijnt huis-aan-huis in Zuid-Limburg in een oplage van 300.000 exemplaren. De bewoners van Parkstad Limburg, Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek kunnen komende week in de paaseditie van de Weekend Gezet lezen over de verrichtingen van het MEP. Bestuursvoorzitter Guy Frints en deelnemer Jasper Verstappen van college Rolduc te Kerkrade zullen beide hun visie geven op het Model European Parliament. Op een toegankelijke en eigentijdse wijze wordt het Model European Parliament in dit artikel gekenschetst. Lezen dus!

  Comments are closed.