Limburgse MEP Conferentie – Dag 3: MEP Press Conference & Lobbyen als een pro

 • Limburgse MEP Conferentie – Dag 3: MEP Press Conference & Lobbyen als een pro

  Limburgse MEP Conferentie – Dag 3: MEP Press Conference & Lobbyen als een pro

  Vandaag brak de dag aan dat de deelnemers eindelijk hun resolutie konden presenteren aan de medeparlementariërs. Het ochtendprogramma was deze conferentie in een geheel nieuw jasje gestoken om de deelnemers op interactieve en veelzijdige wijze uit te dagen hun communicatieve vaardigheden nader te ontwikkelen. Zo waagden de Europarlementariërs in dop zich aan een heuse MEP Press Conference, waarin hen het vuur aan de schenen gelegd werd door het journalistenteam, én werd er met het oog op de lobbysessies in de middag en de avond een lobbyworkshop georganiseerd. 

  In de middag stonden er de laatste commissie- en delegatievergaderingen op het programma. Te beginnen met de commissievergadering, waarbij de mogelijkheid bestond nog één keer de resolutie door te spreken en om de tactiek te bepalen voor de delegatievergadering. Bij de delegatievergadering die hierop volgde moesten zij zich immers verantwoorden voor hun resolutie ten opzichte van hun delegatiegenoten. Bij het vallen van de avond bewogen de deelnemers zich richting het centrum van Kerkrade, waar een vlammende lobbysessie los barste in het Raadhuis van Kerkrade. Alle resoluties werden nogmaals met een kritisch oog bekeken om zich met genoeg kennis in pacht te wapenen voor de Algemene Vergadering die het parlement morgen te wachten staat. 

  Op de derde dag was het de hoogste tijd om het vergaderschema te doorbreken en deze woensdag ging dan ook van start met een jong, interactief en interactief programma. Dit door middel van een heuse MEP Press Conference en een workshop lobby’en door Irene Janssen, voormalig lobbyist in het Europees Parlement te Brussel.

  In plaats van de commissiegenoten het vuur aan de te leggen, moest de commissie nu als eenheid naar buiten toe optreden in een persconferentie. Bij de persconferentie kreeg namelijk slechts één vertegenwoordiger de kans om de resolutie te vertegenwoordigen, terwijl de journalisten van de Model European Press hen het figuurlijke hemd van het lijf vroegen. Voor de deelnemers vormde de persconferentie de eerste vuurdoop in voorbereiding op het plenaire debat. De deelnemers hielden zich ondanks de stortvloed aan kritische vragen goed staande en lieten zien dat ze al op jonge leeftijd in staat zijn politiek correcte antwoorden konden geven. Uit de persconferentie bleek duidelijk dat zowel journalisten als vertegenwoordigers van de commissies het politieke spel aardig onder de knie hebben. 
  Naast de persconferentie vond er ook een workshop lobbyen plaats die gegeven werd door Irene Janssen (kandidaat Europees Parlement CDA, nr. 12). Deze politica met meer dan 15 jaar werkervaring bij het Europees Parlement te Brussel was een meer dan geschikte kandidaat om de deelnemers de kneepjes van het vak bij te brengen. Als ervaren lobbyist vertelde onder andere ze meer over de invloed van lobbyisten op de wetgeving, maar daarnaast schonk ze ook aandacht aan de ethische kritieken op het metier van lobbyist. Het was dan ook een absoluut een dynamische en actieve ochtend, waarin de deelnemers opnieuw de mogelijkheid kregen hun kwaliteiten als Europarlementariër verder te verbeteren.
  Na een wederom goed verzorgde lunch vonden op Conferentieoord Rolduc de allerlaatste commissievergaderingen van de Limburgse MEP Conferentie 2014 plaats. Voor de laatste keer kwamen de commissies bij elkaar om zich voor te bereiden op de plenaire zitting, die morgen plaats zal vinden in de Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht. Ten behoeve van deze vergadering werden de diverse taken verdeeld en werd de resolutie onder vuur gelegd door een commissielid, het zogenaamde “advocaat van de duivel spelen”, om het weerleggen van argumenten en het nader toelichten van OC’s en IC’s te oefenen.
  Niet alleen poogde men de eigen delegatie te overtuigen van de waarde van de resoluties, ’s avonds werd er ook driftig gelobbyd. In het Raadhuis te Kerkrade ging men op zoek naar argumenten voor of tegen resoluties, maar werden er bovenal compromissen gesloten. Dit alles om tijdens de aankomende plenaire zitting een meerderheid aan stemmen vóór de resolutie binnen te halen! Het parlement werd hartelijk ontvangen in het Raadhuis van Kerkrade, waar de kunst van het lobbyen wederom werd toegelicht. Na een bemoedigend woord van mevrouw Susanne Overbeek (conferentiemanager Limburgse MEP Conferentie 2014) en de heer Wiel Gulpen (Afdelingshoofd Bestuur en Bedrijfsvoering Gemeente Kerkrade) was het aan de parlementariërs om de ervaring die ze de afgelopen dagen hebben opgedaan, actief in te gaan zetten.

  De lobbysessie werd ’s avonds op informele wijze in kelderbar ‘De Verloren Zoon’ te Rolduc voortgezet. Aldaar werden de resoluties nog éénmaal besproken en werden de laatste medeparlementariërs overtuigd. Inmiddels is iedereen dan ook klaar voor de plenaire zitting en wij wensen alle betrokkenen alvast een hele fijne dag toe! 

  Na de commissievergaderingen begonnen voor de Europarlementariërs in spe de delegatievergaderingen. De voltooide resoluties werden grondig doorgespit onder leiding van de schoolcoördinatoren. Zijn de oplossingen voordelig voor het eigen land? Passen de voorgestelde punten bij het nationaal beleid? Met andere woorden: welk standpunt zal de delegatie tijdens de plenaire vergadering innemen met betrekking tot de resoluties? Er werd verder overlegd over specifieke punten die de delegatie wil aanhalen binnen het open debat en de mogelijkheid amendementen in te dienen, maar vooral probeerde ieder delegatielid zijn landgenoten over te halen vóór elkaars resolutie te stemmen. Immers, is het uiteindelijke doel van morgen het aannemen van de gemaakte resoluties. 

  Comments are closed.