Limburgse MEP Conferentie 2019: Dag 5

 • Limburgse MEP Conferentie 2019: Dag 5

  Limburgse MEP Conferentie 2019: Dag 5

  Dit was het alweer, de tijd is voorbij gevlogen. Vrijdag is er een einde gekomen aan de veertiende jaarlijkse Limburgse MEP Conferentie. In de ontbijtzaal waren alle deelnemers gespannen voor het Plenair Debat, maar tegelijkertijd ook wat beteuterd.

  Was de laatste dag nu echt al aangebroken?
  ’s Ochtends werd voor de laatste keer op Rolduc ontbeten. De koffers werden ingepakt en de kamersleutels ingeleverd. De bus vertrok voor de laatste keer richting Maastricht. Vandaag werden de deelnemers in de Raadszaal in het gGemeentehuis van Maastricht verwacht, waar de overige vijf resoluties behandeld zouden worden.

  Allereerst werd de resolutie van de commissie Regionale Ontwikkeling behandeld. Het was een boeiend debat en de commissie heeft uiterst zijn best gedaan om haar resolutie te verdedigen. Dat heeft gezorgd voor resultaat: de resolutie werd met 45 stemmen voor, 42 stemmen tegen en 8 stemmen in onthouding aangenomen. Dit maakte deze resolutie, tot de vreugde van de commissieleden, de eerste aangenomen resolutie die van deze conferentie.

  Vervolgens was de commissie Ontwikkelingssamenwerking aan de beurt. Volgens de gedelegeerde die een speech tegen deze resolutie gaf: “Een resolutie is als een porseleinen kopje, als er scheurtjes in het porselein ontstaan is het kopje onbruikbaar.” Dit vond zij ook het geval bij de resolutie van deze commissie. De commissieleden hebben nog goed hun best gedaan om hun clausules te verdedigen maar helaas zaten er te veel scheurtjes in het kopje en kreeg deze commissie niet genoeg stemmen om aangenomen te worden. De resolutie werd met 36 stemmen voor, 52 stemmen tegen en 8 stemmen in onthouding afgewezen.

  Het was tijd voor een korte koffiepauze voordat het plenair debat werd hervat met de behandeling van de resolutie van de commissie Buitenlandse Zaken- subcommissie Veiligheid en Defensie. Zij kozen ervoor om het amendement tegen hun resolutie aan te nemen. Tijdens het open debat verdedigde de commissie haar standpunten goed. Dit resulteerde in het aannemen van de resolutie met maar liefst 60 stemmen voor, 29 stemmen tegen en 7 stemmen in onthouding.

  Tussen de derde en vierde resoluties in was het tijd voor een lunchpauze, waarin de commissies voor de laatste keer samen konden eten. Eenmaal terug in de Raadzaal werden de debatten voortgezet. Als vierde was de commissie Industrie, Onderzoek en Energie aan de beurt. Na het afwijzen van het ingediende amendement kon het open debat beginnen, dat er fel aan toe ging. Toch wist de commissie haar standpunten goed te verdedigen. Helaas werd de resolutie niet aangenomen, met een verschil van één stem. De resolutie werd met 42 stemmen voor, 43 stemmen tegen en 10 stemmen in onthouding afgewezen.

  Toen bleef er nog maar een resolutie over. Als laatste mocht de commissie Buitenlandse Zaken plaats nemen op de voorste rij in de Raadszaal. Er ontstond wat verwarring als gevolgen van het amendement dat aangenomen werd. Toch wist de commissie het hoofd koel te houden. De term “Last but not least” gold voor deze resolutie helaas niet, de resolutie werd met 32 stemmen voor, 53 stemmen tegen en 10 stemmen in onthouding afgewezen.

  De Plenaire Vergadering werd afgesloten met een toespraak van Dhr. E. Geurts, Provinciaal Statenlid en gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme. Hierna werd de delegatie die Limburg zal gaan vertegenwoordigen op de Nationale en Internationale (voor de scholen uit België) MEP conferentie bekendgemaakt door Dhr. Guy Frits, oprichter en erevoorzitter van Stichting MEP Limburg. Als afsluiting gaf Mathijs Van Haver, de voorzitter van Stichting MEP Limburg, een nawoord. Hiermee was de conferentie officieel gesloten. De commissieleden namen afscheid van elkaar en hun commissievoorzitters en vertrokken.

  Stichting MEP Limburg kijkt terug op wederom een geslaagde Conferentie en wil iedereen die hieraan bij heeft gedragen van harte danken!

  Comments are closed.