Limburgse MEP Conferentie 2012, dag 3: Het politieke spel

 • Limburgse MEP Conferentie 2012, dag 3: Het politieke spel

  Limburgse MEP Conferentie 2012, dag 3: Het politieke spel

  De derde dag van de Limburgse MEP Conferentie 2012 begon met een leerzame ochtend in de Raadzaal van Kerkrade. Hier hielden dhr.  Raph Stijns, dhr.  Cor Chudy  en dhr. Freuls inspirerende speeches met betrekking tot de euregionalisering van Europa. Het middagprogramma stond in het teken van vergaderen. De dag werd afgesloten met een diner en lobbysessie in Kerkrade.

  ’s Ochtends bracht het parlement een bezoek aan het gemeentehuis van Kerkrade. Hier werd het ontvangen door dhr. Raph Stijns, loco-gemeentesecretaris van Kerkrade. Samen met twee collega's maakte Dhr. Stijns een koppeling tussen het Europa dat wij kennen, van Eurocrises en regeringsleiders, en de lokale praktijk die Europa óók kenmerkt. Hij sprak over grensoverschrijdende samenwerking in euregio’s, waarbij het Eurode Business Centre te Kerkrade een grote rol speelt. Dit bedrijvencentrum ligt namelijk precies op de grens van Nederland met Duitsland. Anekdotes over problemen die hierbij komen kijken, zoals Duitse brieven die niet aan de Nederlandse kant van het gebouw bezorgd konden worden en vice versa, gaven de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking maar eens te meer aan.

  Na de lunch begonnen de laatste commissievergaderingen van de Limburgse MEP Conferentie 2012. Met het resultaat van twee dagen hard werken, de resolutieboeken, in de hand, namen de commissieleden hun resoluties voor een laatste maal gezamelijk door. De speeches werden verdeeld en de plenaire vergadering werd voorbereid. De commissievoorzitters traden op als ‘advocaat van de duivel’ door kritische vragen te stellen aan de commissie. Daarnaast werden ook de overige twee programmaonderdelen van de woensdag doorgenomen: de delegatievergaderingen en het lobbyen. Bij beiden was het, met het oog op de Plenaire Vergadering van donderdag, namelijk van groot belang dat de commissieleden hun vraagstuk goed uit wisten te leggen aan de overige parlementariërs.

  Nadat alle resoluties waren doorgenomen in de delegatievergaderingen, ging het parlement naar het centrum van Kerkrade. Hier werd in twee verschillende restaurants gedineerd. Reeds gedurende de diners werden de resolutieboeken uit de tas gehaald en werden er nog een aantal kritische vragen gesteld aan mededelegatieleden.

  Aansluitend op het diner werden de afgevaardigden ontvangen in de raadzaal van Kerkrade, waar de eerste lobbysessie plaats heeft gevonden. Onder het genot van een drankje kwamen de eerste discussies op gang en werden amendementen opgesteld. Overtuigende speeches en daadkrachtige woorden gaven de avond kleur. Elke parlementariër probeerde de rest van het parlement te overtuigen dat zijn resolutie een verbetering is voor de gehele Europese Unie. Door de scherpe discussies kregen de gedelegeerden enigszins in beeld hoeveel steun hun plannen konden genieten.

  Aansluitend aan deze lobbysessie vond er nog een delegatievergadering plaats om alle gehoorde plannen opnieuw te bespreken, met de ingewonnen informatie in het achterhoofd. Vervolgens keerde het parlement terug naar Rolduc, waar de tweede lobbysessie nog een laatste kans bood om collega's te overtuigen.

  Van de ene vergadering door naar de andere: de delegatievergaderingen konden beginnen. Tijdens dit programmaonderdeel introduceerden de delegatieleden hun resolutie aan de rest van de delegatie zodat deze vanuit landsperspectief beoordeeld kon worden. Het was dus van groot belang om de gepresenteerde oplossingen dus helder uit te leggen. Al snel werden er plannen opgesteld om amendementen, informatieve vragen of tekstuele wijzigingen in te dienen om de resoluties naar een hoger plan te tillen.

  Comments are closed.