Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 4: De Plenaire Vergadering

 • Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 4: De Plenaire Vergadering

  Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 4: De Plenaire Vergadering

  De laatste dag voor de parlementariërs op de Limburgse Model European Parliament Conferentie 2011 was aangebroken. Het was een drukke week met wellicht iets minder slaap dan gewend, maar over het algemeen waren de deelnemende middelbare scholieren vooral erg voldaan. Ze hadden met hun commissies hard gewerkt voor deze dag; tijdens de Plenaire Vergadering werden de door hen opgestelde resoluties namelijk één voor één behandeld door het voltallige parlement. De Plenaire Vergadering vond plaats in de Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht, de plek waar het Verdrag van Maastricht werd getekend dat de oprichting van de Europese Unie betekende. Tijdens deze belangrijke dag was publiek ook welkom in de Statenzaal, waar een behoorlijk aantal familieleden, docenten, oud-deelnemers en anderen geïnteresseerden plaatsnamen.
  Na een sterke openingsspeech van de commissie werd het Model European Parliament uitgenodigd voor het open debat. Na nog eens kennis gemaakt te hebben met de formele regels van de plenaire zitting zette het debat zich voort, waar de liberale operatieve clausules (de oplossingen) door de medeparlementariërs onder de loep werden genomen met als doel de huidige economische situatie in de Europese Unie te verbeteren met het oog op de economische crisis. Het creëren van noodplannen in tijden van crisis en het verlagen van de uitkeringen waren enkele oplossingen van de commissie. Ook de huidige situatie werd niet vergeten; er bevonden zich namelijk lidstaten in het parlement die een grote lening hadden bij de Europese Unie waardoor het debat scherp en actueel bleef. Een bevlogen eindspeech werd gevolgd door een stemming waarmee de resolutie werd aangenomen.
  Duidelijke taal in de commissie regionale ontwikkeling; geen luxeproblemen  maar samenwerking en eerste levensbehoeften verdienen volgens deze commissie de prioriteit van het parlement. Niet alleen het individu wordt op waarde geschat maar ook de belangen van bedrijven worden in acht genomen. ‘Voor ieder conflict moet een oplossing komen’ is de leus. De commissie legt dan ook de nadruk op de dialoog en ziet de commissie als een ‘mediator’ om escalatie te voorkomen. Het belang van de euroregio’s wordt niet uit het oog verloren en met vrijwel alle scenario’s wordt rekening gehouden. Hoewel het debat op onenigheid leek uit te lopen, vond de meerderheid van het parlement het uiteindelijk toch een goede resolutie. Zo mocht er ook aan het einde van deze resolutie geklapt worden.
  ‘Onderwijs moet beter en universeler maar met behoud van een eigen cultuur’, dit  zijn de woorden die meteen duidelijk worden uit de resolutie en de eerste speech voor de resolutie. Europa moet een eenheid worden met als centraal punt: kennis. Het parlement laat haar bereidheid merken mee te werken aan de resolutie door een amendement (wijzing of aanvulling) aan de resolutie toe te voegen waarmee de commissie na uitgebreid overleg instemt en het amendement als een verrijking verwelkomt. Desondanks werd een speech tegen de resolutie ingediend die enkele punten in een kritisch daglicht zette. Tijdens het open debat werd hier verder over gedebatteerd en bleek het parlement zich over het algemeen toch te kunnen vinden in de kritiek. De resolutie werd dan ook helaas verworpen.
  De commissie maakt meteen in de eerste speech al duidelijk dat hun oplossingen vooruitgang garanderen.  De parlementariërs laten hun coöperatieve kant zien door een amendement aan deze resolutie toe te voegen en ook deze commissie ziet het amendement als een waardevolle toevoeging. Zij waren dan ook blij dat het amendement met een meerderheid van stemmen werd aangenomen. Controversiële punten zoals het verzamelen van biomedische gegevens en het legaal wapenbezit kwamen ter sprake in het open debat.  Maar ondanks de verschillen en het inhoudelijk moeilijke debat heeft het parlement toch besloten dat deze resolutie een verbetering zal zijn op de huidige situatie. We konden dan ook de commissie feliciteren met hun aangenomen resolutie.
  De procedure over immigratie is en blijft, zoals de commissie zelf ook vermeld, een controversieel onderwerp.  De visies van de lidstaten werden te allen tijden in het oog gehouden met de nadruk op het beschermen van de buitengrenzen van de Europese Unie. De commissie achtte een eenduidig Europees beleid noodzakelijk. Ook bij deze commissie was er sprake van een amendement,  maar het parlement vond dit geen verbetering en het werd dan ook niet aangenomen.  Alle typen vluchtelingen en immigranten komen aan de orde en de commissie laat zien dat ze over iedere groep hebben nagedacht. Helaas was het parlement niet helemaal overtuigd over de oplossingen die de commissie had geboden op deze zeer complexe problemen. Ondanks de uitvoerige operatieve clausules, is de resolutie toch verworpen.
  De laatste loodjes wegen het zwaarst maar dat lijkt niet te gelden voor het parlement en de commissie.  In het open debat wordt het gebruik van kernenergie en fossiele brandstoffen bediscussieerd, waarbij de gemoederen hoog oplopen, vooral omtrent de veiligheid. Vele verschillende opinies komen aan bod maar de commissie ziet vooral de onwetendheid over kernenergie als een probleem, terwijl het parlement zich meer zorgen maakt over het milieu en de financiële kant van het verhaal. Uiteindelijk wordt deze laatste resolutie, met toevoeging van een amendement, aangenomen, ondanks het hevige debat.

  Tot slot sprak bestuursvoorzitter Jasper Piepers alle deelnemers toe. Hij prees de deelnemers voor hun inzet en de geweldige ontwikkeling die ze gedurende deze week hadden doorgemaakt en was verheugd over het feit dat dit jaar zo’n gemotiveerd parlement had voortgebracht. De vele complimenten waren zeker op hun plek. Hierna wachtte de deelnemers nog een spannend moment: de bekendmaking van de Limburgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie 2011, die zal plaatsvinden van zondag 18 t/m vrijdag 23 september in Den Haag.

  De Limburgse delegatie, die Zweden gaat vertegenwoordigen in Den Haag, zal bestaan uit:

  • Mieke Roosen (Sint-Maartens College)
  • Florian Maassen (Trevianum SG)
  • Noah de Groot (Sintermeertencollege)
  • Pien Goutier (Bouwens van der Boijecollege)
  • Roger Prudon (Porta Mosana College)
  • Jim Gulpen (Charlemagne College)
  • Lana Moss (Raayland College)
  • Wouter Schiphorst (Graaf Huyn College)
  • Indy Rozenboom (Sophianum SG)
  • Ghada Abo El Enin (Philips van Horne SG)
  • Stefan Broers (Stella Maris College)

  Om half zes galmde het laatste applaus voor alle deelnemers door de Statenzaal in Maastricht; de Limburgse MEP Conferentie 2011 zat erop. Na de korte carrière als Europarlementariër zal het voor de meesten wel even wennen zijn weer terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven. De opgedane ervaring komt echter vast en zeker in de toekomst goed van pas, ongeacht of er een politieke carrière in het verschiet ligt.

  Er zijn naast de Nationale en misschien wel Internationale MEP Conferentie nog verschillende andere manieren om bij het MEP betrokken te blijven. Afhankelijk van de actualiteit biedt Stichting MEP Limburg haar deelnemers namelijk verschillende vervolgtrajecten aan zoals een reis naar Brussel, Straatsburg of een meeloopdag met een politicus. Daarnaast zijn de commissievoorzitters, de redactieleden van de Model European Press en een aantal bestuursleden allemaal oud-deelnemers die door hun enthousiasme bereid waren een bijdrage te leveren aan het Stichting MEP Limburg en haar projecten. Zodoende houdt het MEP niet op voor de deelnemers na deze conferentie! We hopen in ieder geval dat het MEP bij de deelnemers niet ophoudt na deze conferentie!

  Comments are closed.