Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 3: Europa op een regionaal niveau

 • Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 3: Europa op een regionaal niveau

  Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 3: Europa op een regionaal niveau

  Deze woensdag was bovenal een leerzame dag. Dankzij diverse interessante en motiverende sprekers hebben de deelnemers geleerd overhet historische belang van zowel hun verblijfplaats en de regio eromheen.  Verder werden de commissievergaderingen vandaag afgewisseld door vergaderingen met de delegatie en werden de eerste lobbysessies voor de resolutie.

  Het ochtendprogramma was gevuld met een rondleiding door Rolduc en een bezoek aan het Eurode Business Center, met wederom een intrigerende speech van de heer Kuikman (gemeentesecretaris Kerkrade) en zijn collega’s Cor Chudy en Huub de Haan, over grensoverschrijdend werk en de samenwerking tussen Nederland en Duitsland en de belangrijke rol die Europa gespeeld heeft in de verbetering van deze relatie. Maar ook werden er enkele problemen aan de kaak gesteld zoals het beperkte inzicht van Europarlementariërs in regionale problemen en de grensoverschrijdende hulp- en politiediensten. Ondertussen werd de andere helft van de groep rondgeleid door Rolduc, vanouds een zeer bekend kleinseminarie,congrescentrum en school. Verder werd de bekende Rococobibliotheek van Rolduc bezocht.

  De resoluties gemaakt in decommissievergaderingen konden per delegatie besproken worden of het voor de delegatie een gunstige uitkomst zou hebben. Met het oog op verbetering konden de delegatieleden elkaars werk nader bekijken en kritische doch opbouwende opmerkingen maken over de bevindingen van de commissies. Om dit proces nog te verbeteren werden de parlementariërs uitgenodigd om naar het Raadhuis te Kerkrade te komen en hier de fijne kneepjes van het lobbyproces te leren. Na een bondige uitleg door Luc Evers (conferentiemanager) en Raph Stijns (directeur bestuursdienst gemeente Kerkrade) werd hen op het hart gedrukt om niet alleen hun eigen resolutie te promoten maar vooral om te luisteren naar anderen en hunharde werk te respecteren.

  Als avondprogramma konden de parlementariërs zich naar de kelderbar 'De Verloren Zoon’ in Rolduc begeven waar het informele lobbysessie zich nog voort kon zetten om morgen optimaal voorbereid te zijn voor de plenaire zitting.

  Comments are closed.