Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 1: Een enerverende dag

 • Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 1: Een enerverende dag

  Limburgse MEP Conferentie 2011, dag 1: Een enerverende dag

  De Limburgse MEP Conferentie 2011 begon op het treinstation van Heerlen, alwaar de deelnemers werden ontvangen door hun commissievoorzitters. Nadat een eerste kennismaking plaats had gevonden, vertrok het parlement richting het GaiaPark te Kerkrade voor de teambuilding.

  Deze teambuilding bestond uit een speurtocht die de commissies afzonderlijk moesten lopen. De omgeving van de dierentuin bleek wederom een goede ambiance te biedenvoor een persoonlijke kennismaking.  Al snel werd onderling gesproken over de verwachtingen voor de komende week. Ook kwamen visies op het politieke klimaat uitvoerig aan bod, al rondlopend langs lynxen en giraffen. Omdat de commissie Industrie, onderzoek en energie in de snelste tijd terug bij het beginpunt kwam met een juiste oplossing van het vraagstuk, mochten zij als winnaars hun prijs in ontvangst nemen. 

  Vervolgens verliet het parlement het GaiaPark om zich formeel te kleden, zodat zij als politici aan de slag konden met het belangrijkste onderdeel van de Limburgse MEP Conferentie: de commissievergaderingen. Op het conferentiecentrum Rolduc werd uitgebreid vergaderd over enkele belangrijke Europese vraagstukken. Zoals gebruikelijk tijdens de Limburgse MEP Conferentie werd er veel aandachtbesteed aan het formeel vergaderen. Gaandeweg maakte de deelnemers dit concept eigen en kwamen de discussies op gang.

  Aan het einde van de middag werden de vergaderingen echter onderbroken voor een ander zeer belangrijk programmaonderdeel, de officiële opening van de Limburgse MEP Conferentie. Ook dit jaar mocht de stichting weer zitting nemen in de Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht. In deze historische zaal werd op 7 februari 1992 het Verdrag van Maastricht getekend. Nadat het welkomswoord uitgesproken was door voorzitter Jasper Piepers, kreeg Ron Bonekamp (Lid van het College van Bestuur van Stichting LVO) het woord. Hij sprak over het belang van persoonlijke vorming van jongeren en benoemde de bijdrage die het Model European Parliament in zijn ogen daar aan levert. Daarna nam Raymond Knops (Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal) plaats achter het spreekgestoelte, het belang van het hebben en uitdrukken van een eigen mening benadrukkende.

  Als laatste was het woord aan Guy Frints (oprichter en Erevoorzitter van Stichting MEP Limburg). Naast zijn bezielende woorden, gaf hij aan blij te zijn om te zien dat de organisatie van de Stichtingook na zijn afscheid in goede handen was. 

  Hieropvolgde een voor de deelnemers spannend moment: de landenspeeches. De leiders van de verschillende delegaties namen het woord en lieten met enthousiaste en vooral interessante speeches blijken wat het betekende inwoner te zijn van hun EU-lidstaat. Gemotiveerd schetsten zij een zo volledig mogelijk beeld van hun visie op de Europese samenwerking.

  Nadatde opening afgesloten was, werd er gedineerd in de binnenstad van Maastricht. Aan de verschillende tafels werden de commissievergadering, hoewel er ook veel gelachen werd, op informatieve wijze voortgezet. Terug op conferentieoord Rolduc begaf het Parlement zich richting kelderbar “De verloren zoon” om de avond daar op een gezellige manier af te sluiten.

  Comments are closed.