Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 4: de dag van de waarheid

 • Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 4: de dag van de waarheid

  Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 4: de dag van de waarheid

  Voor alle commissies was het vandaag een spannende dag; de resoluties werden onderworpen aan de kritische blik van het parlement. ’s Ochtends vroeg werd er koers gezet naar de Raadzaal van het gemeentehuis te Heerlen, waar dit jaar de Plenaire Vergadering van de Limburgse MEP Conferentie 2010 zou plaatsvinden. Onderweg werd er druk gespeculeerd over de rest van de dag en hier en daar werd een speech nog wat aangescherpt; de spanning was voelbaar deze ochtend!

  De resolutie van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking was als eerste aan de beurt. De commissie pleitte ervoor dat ontwikkelingshulp gekoppeld moet worden aan een goede mensenrechtensituatie in deze landen, zonder het contact met de landen die geen hulp krijgen te verliezen. ‘We gaan de politieke dialoog niet uit de weg, alleen zó wordt de wereld een betere plek!’ betoogde een van de commissieleden in zijn openingsspeech. Vervolgens kwam het parlement goed op gang in het open debat. Wat was precies het nut van die politieke dialoog, brengt dit corrupte landen wel tot inkeer? En hoe zorgt de commissie ervoor dat het geld terechtkomt op de plek waar de EU het wil? Het parlement stelde scherpe vragen, maar de commissie wist zich er prima tegen te weren. Dit bleek uiteindelijk ook uit de stemming; de resolutie werd aangenomen met 63 stemmen vóór en geen enkele stem tegen!

  Nadat het parlement even had kunnen genieten van een hapje en een drankje ging de Plenaire Vergadering verder. ’s Middags legde onder andere de Commissie Constitutionele Zaken hun resolutie voor aan het parlement, waarin ze oplossingen geformuleerd hadden om het bestuur van de EU te verbeteren. De commissie werd flink aan de tand gevoeld, onder andere over het vetorecht dat zij wilden toekennen aan landen vanaf een bepaald BNP. De relatief arme landen in het parlement waren hier natuurlijk niet blij mee en legden de commissie dan ook het vuur aan de schenen! Zo kwam er vanuit het parlement een amendement op deze omstreden clausule. Hierin  werd voorgesteld om het vetorecht te vervangen door een adviesfunctie, om de rijke landen niet al te veel macht te gunnen. Het amendement werd aangenomen, maar daarmee was nog niet alle kritiek op de resolutie verholpen. In een laatste speech vóór de resolutie probeerde de commissie het parlement ervan te overtuigen dat hun resolutie goed was voor de Europese Unie en zou leiden tot een betere samenwerking. ‘Samenwerking is het vuur van Europa, laat deze vlam alstublieft niet uitgaan!’, zo pleitte de commissie. Bij het tellen van de stemmen bleef het tot het laatste moment erg spannend. Het was op het randje, maar met 30 stemmen vóór en 27 stemmen tegen werd de resolutie aangenomen. De Commissie Constitutionele Zaken nam opgelucht adem. Hun resolutie was erdoor; een grotere waardering voor het werk van de afgelopen week was er niet!

  Ook alle andere commissies deden hun uiterste best om het Limburgse Model European Parliament 2010 te overtuigen van hun voorstellen. Niet elke resolutie weerstond echter de kritiek, maar er schalden bij elke commissie krachtige speeches en degelijke argumenten door de zaal. Ondanks de warmte in de zaal en wellicht de een paar uur minder slaap in de nacht ervoor (er werden nog heel wat amendementen ondertekend!), bleef het parlement alert en kon het publiek genieten van waardige simulatie van het Europees Parlement!

  Ten slotte wachtte de deelnemers nog een spannend moment: de bekendmaking van de Limburgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie 2010, die zal plaatsvinden van 19 tot en met 24 september. Voordat bestuursvoorzitter Jasper Piepers de elf delegatieleden bekend zou maken was eerst het woord aan mevrouw Riet de Wit, locoburgemeester en wethouder van de gemeente Heerlen. In haar toespraak loofde ze de deelnemers omdat zich al zo vroeg met de politiek en Europa bezig houden. Vervolgens sprak bestuursvoorzitter Jasper Piepers sprak alle deelnemers toe. Hij benadrukte dat hij een uitermate geslaagde week mocht afsluiten, en dat dit helemaal te danken was aan de motivatie en inzet van het parlement. ‘Jullie hebben het geweldig gedaan’, verzekerde hij de deelnemers. Uiteindelijk maakte hij de elf deelnemers bekend die Limburg zullen vertegenwoordigen op de Nationale MEP Conferentie. De Limburgse delegatie, die Zweden gaat vertegenwoordigen in Den Haag, zal bestaan uit:

  • Robert Hermans (Bouwens van der Boije College)
  • Anne de Graaf (Charlemagne College)
  • Iza Bessems (Graaf Huyn College)
  • Maartje Joosten (Philips van Horne SG)
  • Martine Wauben (Porta Mosana College)
  • Lotte Weerts (Raayland College)
  • Judith Claessens (Sintermeerten College)
  • Tim Coorens (Sint-Maartenscollege)
  • Koen Creusen (SG Sophianum)
  • Jesper Faessen (Stella Maris College)
  • Naudin van den Heuvel (Trevianum SG)

  Om half zes galmde het laatste applaus voor alle deelnemers door de Raadzaal te Heerlen. De Limburgse MEP Conferentie 2010 zat erop. Na de korte carrière als Europarlementariër zal het voor de meesten wel even wennen zijn weer terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven. De opgedane ervaring komt echter vast en zeker in de toekomst goed van pas, ongeacht of er een politieke carrière in het verschiet ligt.

  Er zijn naast de Nationale en misschien wel Internationale MEP Conferentie nog verschillende andere manieren om bij het MEP betrokken te blijven. Afhankelijk van de actualiteit biedt Stichting MEP Limburg haar deelnemers namelijk verschillende vervolgtrajecten aan zoals een reis naar Brussel of een meeloopdag met een politicus. Daarnaast zijn de commissievoorzitters, de redactieleden van de Model European Press en de leden van de Ondersteunende Werkgroep allemaal oud-deelnemers die door hun enthousiasme voor het MEP allemaal bereid waren een bedrage te leveren aan het MEP. We hopen in ieder geval dat het MEP bij de deelnemers niet ophoudt na deze conferentie!

  Editie 11 Model European Press

  Editie 12 Model European Press

  Editie 13 Model European Press

  Comments are closed.