Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 3: op en top politiek!

 • Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 3: op en top politiek!

  Limburgse MEP Conferentie 2010, dag 3: op en top politiek!

  Het was weer vroeg opstaan voor de deelnemers vanochtend; ook op de derde conferentiedag was er een druk programma. Zo brachten we een bezoek aan het Eurode Business Center, kwamen de commissies voor het laatst bij elkaar en bepaalden de delegaties hun strategie voor de Plenair Vergadering. Bovendien werd er tussen de programmaonderdelen door fanatiek gelobbyd.

     

  Op een steenworp afstand van Rolduc ligt het Eurode Business Center, dat precies op de grens tussen Nederland en Duitsland ligt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het Limburgse Model European Parliament 2010 hier een bezoek aan bracht! Iedereen werd hartelijk welkom geheten door dhr. Kuikman, die naast gemeentesecretaris van de gemeente Kerkrade ook secretaris is van het Openbaar Lichaam Eurode. Nadat de groep in tweeën was gesplitst woonden de commissies een tweetal presentaties bij. Dhr. Kuikman vertelde enthousiast over de naar zijn mening meest internationaal georiënteerde gemeente van Nederland. Zo is het Eurode Business Center een bijzondere samenwerking van verschillende instanties uit de twee buurlanden in één gebouw. Bovendien is er door het zogenaamde ‘Zweckverband’  een erg hechte band tussen de gemeentes van Kerkrade en Herzogenrath.

  Vervolgens volgden de commissies een tweede presentatie waarbij dieper werd ingegaan op de grensoverschrijdende  samenwerking tussen de twee gemeentes op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dhr. De Haan maakte duidelijk dat de praktische samenwerking tussen bijvoorbeeld de verschillende brandweer- of hulpdiensten al tijden bestaat en fantastisch werkt. Al met al kregen de deelnemers deze ochtend een positieve visie te horen op wat Europese samenwerking concreet voor ons betekent.

     

  In de laatste commissievergadering van deze conferentie werd besproken op welke manier de commissie de inmiddels afgeronde resolutie het beste kon voorleggen aan de rest van het parlement tijdens de Plenaire  Vergadering. Tijdens deze voorbereidende vergadering vielen er verschillende taken te verdelen binnen de commissie. Talenten werden natuurlijk op de juiste manier ingezet om de resolutie zo goed mogelijk uit de verf te laten komen! Goede sprekers begonnen aan het schrijven van een pakkende speech en de commissieleden die echt alle ins and outs van de resolutie kenden mochten de informatieve vragen gaan beantwoorden. Daarnaast werd er in een aantal commissies het ‘advocaat van de duivel’-spel gespeeld, waarbij de commissievoorzitters kritische vragen stelden die de commissie ook in het open debat kon verwachten. Een uitstekende voorbereiding voor de Plenaire Vergadering dus!

     

  Toen elke deelnemer vanmiddag in het trotse bezit was van een resolutieboek (met daarin het werk van de afgelopen dagen!) konden de delegaties elk afzonderlijk gaan overwegen wat de consequenties voor hun lidstaat waren. Oftewel: er was genoeg gespreksstof voor de delegatievergaderingen! Onder begeleiding van de schoolcoördinator werden alle voorgestelde oplossingen beoordeeld en probeerden de delegaties het onderling eens te worden over de te voeren strategie tijdens de Plenaire Vergadering: Stemmen we vóór? Schrijven we een amendement? Of wordt het een tegenspeech? De delegaties werden het lang niet altijd unaniem eens, maar desalniettemin werden er tot in de late uurtjes speeches geschreven, amendementen ondertekend en snode plannetjes gesmeed.

     

  ’s Avonds werden we weer ontvangen door gemeentesecretaris Chris Kuikman, ditmaal in de Raadzaal van de gemeente Kerkrade. Hier werd onder het genot van een drankje voor het eerst echt gelobbyd. Zoals lid van de Ondersteunende Werkgroeps Raphael Lepot uitlegde aan de deelnemers: ‘Het is zaak om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van de kracht van jouw resolutie. Lobbyen is de kans om met mensen uit andere delegaties in discussie te gaan over sterke en zwakkere punten uit de resoluties. Kunst hierbij is, om niet te blijven hangen bij kleinigheden maar te kijken naar het grote geheel.’ 

  “De dag begon met Eurode, een bijzonder gebouw! De samenwerking van de politie en brandweer vond ik erg bijzonder, met name omdat ze op elkaars grondgebied mogen ingrijpen. Die middag waren er commissievergaderingen en kreeg ik de taak om de openingsspeech te schrijven. Nachtwerk dus, want eerst moest er nog flink gelobbyd worden! Ik heb zin in morgen, ik hoor al goede geluiden over onze resolutie!” Jesper Faessen, Stella Maris College, Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

     

  Editie 8 Model European Press

  Editie 9 Model European Press

  Editie 10 Model European Press

  Comments are closed.