Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 4: De toekomst van de EU in handen van de jonge Limburgse Europarlementariërs

 • Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 4: De toekomst van de EU in handen van de jonge Limburgse Europarlementariërs

  Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 4: De toekomst van de EU in handen van de jonge Limburgse Europarlementariërs

  In de ochtend van de laatste conferentiedag zette het voltallige parlement koers naar Maastricht. Onderweg was de spanning voelbaar: de resoluties, waarin de commissies gedurende de hele conferentie veel moeite en energie hadden gestopt, zouden namelijk behoorlijk op de proef worden gesteld tijdens de Plenaire Vergadering in de Statenzaal van het Gouvernement. Als commissielid had iedere deelnemer de taak de eigen oplossingen te verdedigen, maar daarnaast kon iedere deelnemer als lid van het parlement de andere commissies het vuur aan de schenen leggen. Sommige deelnemers waren tamelijk nerveus, anderen vol vertrouwen, maar er werd hoe dan ook toegeleefd naar de plenaire zitting!

   

  De eerste resolutie: een voorzichtig begin
  Om tien uur werd de Plenaire Vergadering geopend met de behandeling van de resolutie van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, die vast van plan was het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Toch was het parlement nog niet helemaal overtuigd na de eerste speech vóór de resolutie. Aansluitend werd namelijk een amendement (voorstel tot wijziging) ingediend, hetgeen betrekking had op het voorstel om ‘comazuipers’ zelf de ziektekosten te laten betalen. Het parlement, dat unaniem vóór de wijziging stemde, vond het beter om deze mensen een taakstraf op te leggen.

  Tijdens het open debat, dat nog een beetje aarzelend begon, werd de commissie met name aan de tand gevoeld over het idee om ook volwassenen voor te lichten over de gevolgen van alcoholgebruik. Maar alhoewel er vraagtekens werden gesteld bij het nut van zo’n voorlichting, bleek tijdens de stemming dat het parlement er toch van overtuigd was dat de resolutie de situatie in Europa zou verbeteren. Met 57 stemmen voor en maar 2 stemmen tegen was de commissie natuurlijk uitermate tevreden!

  Na een korte pauze werden de andere resoluties behandeld en ondanks dat het spreken via de voorzitter voor velen een uitdaging bleef, werden de debatten boeiender en je zag dat de jongeren na verloop van tijd steeds meer gewend raakten aan de gang van zaken in zo’n grote en chique vergaderzaal. Meer landenbordjes gingen de lucht in en er werd met overtuiging gesproken over onderwerpen als de integratie van immigranten van buiten de EU en de verschillen tussen het onderwijs in de EU-lidstaten.

   

  De commissie Buitenlandse Zaken zorgt voor een spannend slot
  Als laatste was de resolutie van de commissie Buitenlandse Zaken aan de beurt. Zij hadden de lastige taak om te bepalen hoe de EU met opkomende grootmachten India en China moet omgaan. Moet de EU kiezen voor het stimuleren van de onderlinge handel of staan voor naleving van mensenrechten in deze landen? De commissie had een positieve visie hierop, die inhield dat deze keuze helemaal niet gemaakt hoeft te worden! Het commissielid uit Roemenië legde tijdens de eindspeech uit dat door het versterken van de handelsbetrekkingen en de culturele band tussen de EU en China de EU uiteindelijk ook meer invloed zal kunnen uitoefenen op de manier waarop China met de mensenrechten omgaat. Na de stemronde wachtte iedereen in spanning af: heeft de commissie het parlement hiervan kunnen overtuigen? De gevoelde spanning bleek volledig terecht, want voor het eerst in de geschiedenis van MEP Limburg eindigde de stemming in gelijkspel! Het parlement kreeg nog even de tijd om te overleggen met elkaar, waarna opnieuw werd gestemd, in de hoop een duidelijkere uitslag te krijgen. Nu bleek er toch een meerderheid te zijn in het parlement, en wel vóór de resolutie. Zo mocht uiteindelijk ook deze commissie een luid applaus in ontvangst nemen!

   

  De conferentie ten einde, maar het MEP zeker niet!
  Na de korte carrière als Europarlementariër is het voor de meeste deelnemers wel even wennen om weer terug te keren naar het ‘normale’ schoolleven. De opgedane ervaring komt echter vast en zeker in de toekomst goed van pas, ongeacht of er een politieke carrière in het verschiet ligt.

  Er zijn naast de Nationale en misschien wel Internationale MEP Conferentie nog verschillende andere manieren om bij het MEP betrokken te blijven. Zo zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel, om te zien hoe de Europese politiek er in werkelijkheid aan toegaat. Afhankelijk van de actualiteit biedt Stichting MEP Limburg haar deelnemers ook andere vervolgtrajecten aan. Daarnaast zijn de commissievoorzitters, de redactieleden van de Model European Press en de leden van de Werkgroep allemaal oud-deelnemers die door hun enthousiasme bereid zijn een bedrage te leveren aan het MEP. We hopen in ieder geval dat het MEP bij de deelnemers niet ophoudt na deze conferentie!

  Officiële sluiting: wie mag Limburg vertegenwoordigen in Den Haag?
  Bestuursvoorzitter Guy Frints benadrukte tijdens de officiële sluiting van de Limburgse MEP Conferentie 2009 de enorme ontwikkeling die de jongeren deze week hebben doorgemaakt. Door de Europese politiek zélf te ervaren, hebben de deelnemers al doende kennis vergaard over de manier waarop de Europese Unie besluiten neemt, welke problemen er op Europees niveau spelen en vooral welke oplossingen Europa kan bieden. En wat volgens Guy Frints nog belangrijker is: de deelnemers hebben het aangedurfd om deze uitdaging aan te gaan en hun vaardigheden ook daadwerkelijk te tonen en verder te ontwikkelen. Aan het eind maakte Guy Frints de afvaardiging bekend die Limburg gaat  vertegenwoordigen tijdens de Nationale MEP Conferentie 2009, die in Den Haag plaatsvindt van 20 t/m 25 september.

  De Limburgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie 2009 zal bestaan uit:

  • Han Jacobs (Bouwens van der Boijecollege)
  • Daphne Dovermann (College Rolduc)
  • Lisa Joosten (Graaf Huyn College)
  • Thomas van Gemert (Philips van Horne SG)
  • Cécile Magnée (Porta Mosana College)
  • Susanne Overbeek (Raayland College)
  • Ruben Schreibers (Sintermeertencollege)
  • Julien Beuken (Sint-Maartenscollege)
  • Benjamin Bädorf (SG Sophianum)
  • Sven van Mourik (Stella Maris College)

  Comments are closed.