Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 1: Een veelbelovend begin

 • Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 1: Een veelbelovend begin

  Limburgse MEP Conferentie 2009; Dag 1: Een veelbelovend begin

  Vroeg in de ochtend van maandag 8 juni ging de Limburgse MEP Conferentie 2009 van start. Op het station in Heerlen werden de nieuwe deelnemers door de commissievoorzitters welkom geheten in de eigen commissie. Een eerste kennismaking volgde en toen iedereen had plaatsgenomen in de bus, werd koers gezet naar het Gaiapark te Kerkrade voor het eerste programmaonderdeel: de teambuilding. 

   
  Teambuilding in het Gaiapark

  In het Gaiapark zorgde het gezamenlijk puzzelen aan de speurtocht, die toch niet zo gemakkelijk bleek als verwacht, ervoor dat iedereen de kans had om zijn commissiegenoten te leren kennen. Aangezien twee dagen intensieve samenwerking in het verschiet lagen, was een goede kennismaking van groot belang. Toen de parlementariërs druk pratend op weg gingen naar Congrescentrum Rolduc werd duidelijk dat er door de teambuilding een goede basis gelegd was voor de commissievergaderingen later die dag.

  De eerste commissievergaderingen
  ’s Middags werden de spijkerbroeken verruild voor nette, formele kleding, zodat de jongeren als echte politici een begin konden maken aan het politieke programma. In de vergaderzalen van Rolduc werd al snel over de verschillende Europese vraagstukken gediscussieerd, waarbij door iedereen de belangen van de eigen EU-lidstaat in het achterhoofd werden gehouden. In de eerste uren werden de te behandelen problemen helder geformuleerd en ondertussen kregen de commissieleden al een eerste indruk van hoe de verschillende landen tegenover het vraagstuk stonden. Je zag dat de deelnemers steeds beter op elkaar ingespeeld raakten, zodat er in de commissies al spoedig stevig gedebatteerd werd over mogelijke oplossingen.

  De officiële opening in de Statenzaal van het Gouvernement
  De vergaderingen werden onderbroken voor de officiële opening in de Provinciale Statenzaal van het Gouvernementsgebouw te Maastricht. Naast de geweldige uitstraling die deze zaal heeft, maakt ook de politieke historie deze locatie zeer memorabel. Het Verdrag van Maastricht, dat de oprichting van de Europese Unie betekende, werd namelijk op deze plek ondertekend. Minstens zo bijzonder was echter de komst van twee bekende Limburgse politici, namelijk Ger Koopmans, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en de zeer ervaren Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten. Nadat bestuursvoorzitter Guy Frints de aanwezigen hartelijk welkom had geheten, hielden zij beiden een bevlogen toespraak, waarin ze benadrukten dat jongeren er in de politiek écht toe doen. Na hun motiverende woorden was er voor het parlement de mogelijkheid om vragen te stellen, hetgeen een unieke kans was voor de deelnemers om nog meer te weten te komen over de Europese politiek: kennis die bij de volgende commissievergaderingen wellicht van pas zou komen. Tot slot hield elke delegatieleider een speech waarin hij op creatieve wijze zijn EU-lidstaat voorstelde aan het parlement. Het viel op dat de meesten al snel gewend waren aan het spreken voor een grote zaal: een veelbelovend begin!

  Ontspannen afsluiting eerste conferentiedag
  Tijdens het diner op het Vrijthof in Maastricht was er genoeg om over te praten en alhoewel er veel gelachen werd, sneden de commissies af en toe toch ook nog een politiek onderwerp aan. En na een historische rondleiding door Rolduc, die tevens erg handig was om een beetje wegwijs te worden in het eeuwenoude complex, werd de avond ontspannen beëindigd in de kelderbar.

  Comments are closed.