Limburgse delegatie klaargestoomd voor de Algemene Vergadering in Den Haag

 • Limburgse delegatie klaargestoomd voor de Algemene Vergadering in Den Haag

  Limburgse delegatie klaargestoomd voor de Algemene Vergadering in Den Haag

  De Nationale MEP Conferentie 2013 is volop in gang. Waar de commissies dinsdag nog de puntjes op de i zetten voor hun resoluties, hebben zij inmiddels koers gezet naar Den Haag voor de officiële opening van de 25ste Nationale MEP Conferentie. Hier, in het politieke centrum van Nederland, zullen de Europarlementariërs de komende dagen hun resoluties presenteren aan het voltallige jongerenparlement in een plenair debat. Graag bieden wij, als MEP Limburg, u wederom een kijkje achter de schermen én nodigen wij u van harte uit om vrijdag 4 oktober het plenaire debat bij te wonen in Den Haag.
  Dinsdag 1 oktober stond wederom in het teken van de commissievergaderingen en het moment van de waarheid naderde gestaag.  De rollen wat betreft de vergaderlocaties waren nu echter omgedraaid. De commissie Industrie, Onderzoek & Energie had ditmaal het genoegen om te vergaderen in een van de vergaderzalen van het Gouvernementsgebouw te Maastricht en de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie & Binnenlandse zaken maakte dankbaar gebruik van een zaal in het gemeentehuis. Het was aan de commissieleden, maar ook zeker aan hun voorzitters om de laatste hand aan de resoluties te leggen, zodat deze vervolgens tijdig verstuurd zouden kunnen worden naar het Montesquieu Instituut voor een laatste correctie. 
  Na heel wat intensieve uren productief te hebben vergaderd over de Europese probleemstellingen was de eindstreep in zicht. De resoluties waren af en volledig naar wens van de commissies, die deze resoluties de komende dagen zullen verdedigen ten overstaande van het voltallig Model European Parliament. De geïnvesteerde tijd is absoluut niet gering en het resultaat mag er zijn. Twee resoluties, opgesteld door zeer enthousiaste commissieleden uit alle windstreken van het land, liggen klaar om te worden behandeld tijdens de Algemene Vergadering in Den Haag. De leden van het parlement kunnen slechts afwachten. Het lot van hun resoluties ligt in de handen van hun collega-parlementariërs. 
  Na een dag hard gewerkt te hebben was iedereen zeer toe aan de maaltijd. Ons diner, met een informeel karakter, vond plaats aan de markt van Maastricht waar wij allen van de maaltijd konden genieten met uitzicht op het historische stadhuis. Na het diner was er nog gelegenheid om samen een drankje te nuttigen aan het bekendste plein van Maastricht; het Vrijthof. Er werd ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid nog kort van gedachte te wisselen over bepaalde, vaak gevoelige, onderwerpen betreffende de resolutie. Al met al mogen we spreken van een zeer geslaagde laatste avond in het zuiden des landes voor de parlementariërs. 
  Woensdagochtend lieten wij, in alle vroegte, het pittoreske Maastricht en het Stay Okay hostel achter ons en werd er koers gezet richting Den Haag. Na een korte tussenstop in Den Bosch, om de daar vergaderende commissies op te halen, vervolgden wij nu met een talrijker gezelschap onze weg richting de politieke hoofdstad van Nederland. Iedereen verheugde zich nu al enorm op de plenaire vergaderingen en de behandeling van de resoluties.
  Na de hereniging van de delegaties in Den Haag vond in de middag van 2 oktober de Officiële Opening van de 25e Nationale MEP Conferentie plaats. Deze ceremoniële bijeenkomst vond plaats in de zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met als gastvrouw haar voorzitter, mevrouw Broekers-Knol. Zij benadrukte de meerwaarde van deelname aan het Model European Parliament en gaf vanuit eigen ervaring de gedelegeerden enkele ‘tips en tricks’ mee voor hun werk als Euro-parlementariërs. Om de aanwezigen scherp te houden vuurde ze zelfs enkele vragen af om de parate kennis van de gedelegeerden over de bevoegdheden en bezigheden van een (Europese) volksvertegenwoordiger te testen. Na mevrouw Broekers kwamen de heer Darius Jonas Semaska (ambassadeur van Litouwen; voorzitterschap van de Raad van de EU) en de heer Klom (hoofd Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland) aan het woord om te spreken over het belang van democratie en de onderlinge verhoudingen van het parlement tot de andere Europese instituties. Het belangrijkste onderdeel van de opening zijn de speeches van de delegatieleiders, waarin zij namens het land dat de delegatie vertegenwoordigt vooruitblikken op de Europese samenwerking binnen het parlement. Limburg kwam maar liefst tweemaal aan bod met zowel een delegatiespeech namens het Verenigd Koninkrijk (Jonathan Felix, Limburgse Delegatie) als een speech namens België (Roy Kuijpers, Gemengde Delegatie). Alle reden om nu al trots te zijn op de inzet van de Limburgse delegatie! De Officiële Opening werd afgesloten met enkele bemoedigende woorden namens de organisatie, uitgesproken door mevrouw Liesbeth Weijs (Montesquieu Instituut).
  Na de Officiële Opening kon het echte werk voor de ‘Europarlementariërs’ beginnen: de resolutieboeken met daarin alle resoluties die de afgelopen dagen zijn voorbereid werden uitgedeeld. De delegaties trokken zich terug voor een delegatievergadering om vanuit het perspectief van het Verenigd Koninkrijk te bespreken welke resultaten de gedelegeerden tijdens de commissievergaderingen hadden behaald en welke compromissen er waren gesloten. Op een korte onderbreking voor een diner na was de Limburgse delegatie de hele avond druk in de weer met het voorbereiden van de Algemene Vergadering. Meerdere delegatievergaderingen werden afgewisseld met lobbysessies, hevige discussies en het schrijven van speeches en amendementen. Inmiddels kunnen we echter stellen dat de Limburgse delegatie waarlijk klaar gestoomd is voor de Algemene Vergadering. Deze zal op verspreid over de laatste twee dagen van de Nationale Conferentie gehouden worden in de (oude) Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  De Algemene Vergadering van het Model European Parliament 2013 vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2013. Bent u allicht nieuwsgierig naar het verdere verloop van het debat? Op vrijdag 4 oktober zijn er nog plaatsen vrij op de publieke tribune. Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar Den Haag af te reizen? MEP Limburg houdt u natuurlijk op de hoogte via Twitter, Facebook en deze website. Voel u dan ook vrij onze social media kanalen nauwlettend in de gaten te houden!

  Comments are closed.