Job Heusschen doet verslag van de Internationale MEP Conferentie 2013 te Vilnius

 • Job Heusschen doet verslag van de Internationale MEP Conferentie 2013 te Vilnius

  Job Heusschen doet verslag van de Internationale MEP Conferentie 2013 te Vilnius

  “Thank
  you mister president, the 5th semi-presidential republic of France voted as
  follows on the resolution of the committee on party and great MEP conferences. Five
  in favour, zero against and none abstentions”. Op vrijdag 6 december
  werd de Internationale Conferentie van het Model European Parliament in
  Litouwen officieel afgesloten. Toen de Nederlandse delegatie – die zowel
  Frankrijk als Nederland mocht vertegenwoordigen – zaterdag in het vliegtuig
  terug naar Eindhoven zat, dachten zij terug aan een prachtige week. Een week
  waar Limburgs gedelegeerde Job Heusschen (Stella Maris College) graag samen met
  u op terug blikt.

  "De eerste dagen van de Internationale Conferentie in Vilnius bestonden voornamelijk uit het bijwonen van commissievergaderingen. Zelf nam ik plaats in de commissie Economische en Monetaire zaken. Het door ons te behandelen vraagstuk was pittig en de vergaderingen soms lang. Natuurlijk vonden deze vergaderingen volledig in het Engels plaats en het niet kunnen spreken van je moedertaal maakte het nu en dan lastig om je standpunt duidelijk te maken. Toch was er van een taalbarrière gelukkig geen sprake en wisten alle commissieleden zich mondig te maken tijdens de bijeenkomsten. Het was vooral buitengewoon interessant om te zien hoe mensen uit verscheidene landen over een bepaald onderwerp denken. De meningsverschillen tussen de verschillende landen waren groot, maar niet onoverkomelijk. Zodoende zijn we in staat gebleken een resolutie op te stellen waar de voltallige commissie zich achter kon scharen. Niet alleen onze commissie was het eens met de door ons opgestelde resolutie, maar tot onze grote vreugde stemde ook het parlement voor onze resolutie.

  Een van de meest bijzondere ervaringen tijdens mijn
  deelname aan de Internationale MEP Conferentie was het bezoek van een voormalig
  Europarlementariër. Zij had namens Litouwen in het Europees
  Parlement gezeten als lid van een liberale partij. De toeval wil dat zij zelf
  ook in de commissie Economische en Monetaire zaken plaatsnam. Tijdens de
  ontmoeting werden wij in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over een groot
  scala aan onderwerpen terwijl de voormalig Europarlementariër verschafte ons van goede adviezen. Naast
  het beantwoorden van onze dringende vragen over de Europese politiek gaf ze
  verdere uitleg over welke procedures men in ‘het echte Europa’ volgden voordat het
  parlement tot een resolutie kwam. Het was dan ook absoluut onvergetelijk om met
  een expert rond de tafel te zitten. 

  Voor mij stond er na de Internationale Conferentie 2013 één ding vast: Europa moet verbroederen en burgers uit verschillende lidstaten dienen te integreren. Dit houdt niet per se in dat er een Europese cultuur moet ontstaan, maar de inwoners van lidstaten moeten wel weten wat er echt in andere landen speelt en begrijpen waarom ze bepaalde zaken daar anders aanpakken. Dit in acht nemende dat een andere aanpak noch beter noch slechter is, maar louter en alleen ‘anders’ en allicht zelfs inspirerend. De Internationale MEP Conferentie draagt mijns inziens haar steentje waardig bij aan deze eenwording. Tijdens de Internationale Conferentie krijg je namelijk de kans om zelf te ontdekken, je ervaringen vorm te geven en je kennis van zaken te vergroten en dat samen met leeftijdsgenoten uit alle Europese lidstaten! Een leuker programma kan ik me niet voorstellen! Ik vind het zelfs jammer dat mijn Internationale MEP avontuur er alweer op zit, want ik heb echt een geweldige week gehad in Litouwen en kijk terug op een zeer geslaagde Internationale MEP Conferentie 2013!"

  Comments are closed.