Het Limburgse Model European Parliament heeft besloten..

 • Het Limburgse Model European Parliament heeft besloten..

  Het Limburgse Model European Parliament heeft besloten..

  Tijdens de laatste dag van de Limburgse MEP Conferentie 2010 werd er door het Limburgse Model European Parliament fanatiek vergaderd in Raadzaal van Heerlen. Tijdens de Plenaire Vergadering werd er in deze zaal namelijk gedebatteerd en uiteindelijk gestemd over alle resoluties die de deelnemers de dagen ervoor hadden opgesteld.

  Resolutie betreffende het vraagstuk over de toekomst voor een gezamenlijk defensie- en veiligheidsbeleid binnen de EU, de gevolgen voor het NAVO-bondgenootschap en de relatie tussen de EU en Rusland.

  Resolutie betreffende het vraagstuk van de Europese ontwikkelingssamenwerking: in hoeverre moeten de Europese ontwikkelingssamenwerking en hulp gekoppeld worden aan de mensenrechtensituatie in de ontwikkelingslanden?

  Resolutie betreffende het vraagstuk van de vergrijzing: hoe moet Europa omgaan met een steeds ouder wordende bevolking en de daaruit voortvloeiende effecten op de arbeidsmarkt en het sociale stelsel?

  Resolutie betreffende het vraagstuk van de internationale misdaad: hoe moet Europa hiermee omgaan om tot betere justitiële samenwerking te komen?

  Resolutie betreffende het vraagstuk van de noodzaak om de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen in de EU besluitvorming te herdefiniëren.

  Resolutie betreffende het vraagstuk van de euregio’s: Iedere lidstaat draagt op zijn manier bij aan de culturele veelzijdigheid van de Europese Unie. In hoeverre kan en moet de samenwerking in specifieke grensregio’s gestimuleerd worden?

  Voor de deelnemers die niet alle stemmingen hebben kunnen bijhouden, maar ze wel graag willen weten, hebben we hieronder alles op een rijtje gezet. Verder kunnen deelnemers via onderstaande link een bestand downloaden met alle aangenomen amendementen en tekstuele wijzigingen om toe te voegen aan het resolutieboek.

  Stemming: verworpen met 14 stemmen vóór, 47 tegen en 3 onthouding.

  Stemming: aangenomen met 63 stemmen vóór, 0 tegen en 2 onthouding.

  Stemming: aangenomen met 38 stemmen vóór, 17 tegen 9 onthouding.

  Stemming: verworpen met 28 stemmen vóór, 30 tegen en 6 onthouding.

  Stemming: aangenomen met 30 stemmen vóór, 27 tegen en 7 onthouding.

  Stemming: aangenomen met 40 stemmen vóór, 17 tegen en 7 onthouding.

  Comments are closed.