European Youth Ambassadors bijeenkomst 2012

 • European Youth Ambassadors bijeenkomst 2012

  European Youth Ambassadors bijeenkomst 2012

  Eens in de zoveel jaar organiseert Stichting MEP Nederland een European Youth Ambassadors Day. Met als doel hun netwerk te verstevigen en het Europees vuur brandende te houden, zijn het de Nederlandse oud-deelnemers aan Nationale en Internationale MEP Conferenties die uitgenodigd worden om de European Youth Ambassadors Day bij te wonen. Zo ook dit jaar. Op vrijdag 16 maart zal deze dag wederom plaatsvinden in Den Haag.

  Voor de European Youth Ambassadors bijeenkomsten worden interessante sprekers uitgenodigd, ook is er geruime gelegenheid voor debat over actuele thema’s. Vaak ontstaan er dan ook levendige discussies waaruit niet alleen blijkt dat de oud-deelnemers nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in de Europese thema’s, maar waarbij tevens duidelijk opvalt dat ze na hun deelname aan het MEP duidelijk hun discussievaardigheden nog verder hebben aangescherpt.

  Tijdens deze dag zal mevrouw van Sminia-Meijerink zelf het welkomstwoord doen als secretaris-generaal van Stichting MEP Nederland. Verder zullen de discussies van die dag begeleid worden door een aantal deskundigen. Tijdens de plenaire zitting krijgt een rapporteur uit iedere werkgroep 5 tot 6 minuten tijd om de uitkomsten te presenteren aan drs. Th.J.A.M. de Bruijn (onder voorbehoud) tot juni 2011 Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, nu Staatsraad. Na iedere presentatie is er ruimte voor debat met de heer De Bruijn, inleiders en aanwezigen.

  European Youth Ambassadors day 2012 – Programma

  Comments are closed.