Eerste MEP On Tour activiteit

 • Eerste MEP On Tour activiteit

  Eerste MEP On Tour activiteit

  Dinsdag 11 november jongstleden organiseerde stichting MEP Limburg voor het eerst haar nieuwste activiteit genaamd MEP On Tour. Deze activiteit is bedoeld om leerlingen van de vierde klas ook in aanraking te brengen met politiek op regionaal niveau.  De pilot vond plaats in Sittard op Trevianum Scholengroep, 30 leerlingen van het Trevianum namen samen met 30 leerlingen van het Connect College uit Echt deel aan een politiek rollenspel geheel gefocust op de regionale politiek.

   

  Het programma begon voor de 60 enthousiaste leerlingen al vroeg, om half negen werden ze welkom geheten in de Aula van het Trevianum waar het programma van de dag kort werd doorgenomen. Al snel was het tijd om daadwerkelijk te beginnen aan het politiek rollenspel en in de schoenen te stappen van een bepaalde groep uit de maatschappij. Sommigen kropen in de huid van ouderen, gemeentelijke bestuurders of kleinen ondernemers, anderen namen de rol van studenten en handhavers aan. Met twee representanten per groep, een leerling van Trevianum en een leerlinge van het Connect, werd er vervolgens zitting genomen in een projectgroep. Iedere projectgroep boog zich over een probleem van regionale aard. Problemen met themas als bijvoorbeeld ruimtelijk ordening, economische zaken en milieu en welzijn passeerden de revue.

   

  Onder toeziend oog van onze oud deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie van Trevianum en Connect uit jaarlaag VWO 5 werden de leerlingen meegenomen en wegwijs gemaakt in politiek debatteren.  Na een volledige ochtend vergaderd te hebben was het projectvoorstel, met oplossingen voor de gestelde problemen, bijna af en was er tijd om even te lunchen. Niet iedereen had tijd om te lunchen, in sommige lokalen werd er zelfs tijdens de lunch nog doorvergaderd om het projectvoorstel te perfectioneren. Alle projectplannen, en dus gevonden oplossingen, werden nu gebundeld in boekjes en werden aan alle deelnemers voorgelegd. In een plenaire vergadering was het nu de beurt aan de leerlingen om, gedreven door hun rol, te beslissen of zij het project daadwerkelijk uitgevoerd zouden willen zien.

   

  Alle deelnemers hebben zich op deze dag met overgave ingezet om zich volledig in te leven in hun maatschappelijke rol en vanuit deze standplaats met de beste oplossingen te komen voor de aangedragen problemen. Nu is het aan stichting MEP Limburg om zich volledig in te zetten om dit concept beter en nog leuker te gaan maken. Natuurlijk doen wij dit met de hulp en ideeën van alle deelnemers aan deze eerste pilot. Hopelijk volgt komend schooljaar snel de volledige uitrolling van MEP On Tour bij al onze aangesloten scholen.

   

  DSC_1010

  Een groepsfoto van alle deelnemers!

  DSC_1036

  Druk in overleg om de stemmen te inventariseren tijdens het plenaire debat.

  DSC_1031

  Bordjes werden omhoog gestoken om punten in te kunnen brengen aangaande de resolutie die behandeld werd in de plenaire vergadering.

  Comments are closed.